Andrzej KOWALCZYK Wprowadzenie. Introduction.

Joanna MAŁEK Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Cultural tourism as a factor of local development.

Maria SKOCZEK Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii i Portugalii. Rural tourism as a factor of cultural heritage protection in Spain and Portugal.

Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej. Ethnic tourism in Latin America. A review of research issues.

Andrzej KOWALCZYK Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystyczneh obszarów wiejskich. Wine routes – a new form of tourist stimulation of rural areas.

Sebastian KRAHEL Twierdza Boyen (Giżycko) – fortyfikacja jako atrakcja turystyczna. The Boyen Fortress (Giżycko) – fortification as a tourist attraction.

Anna DUDEK, Andrzej KOWALCZYK Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia. Tourism in protected areas – opportunities and threats.

Maciej JĘDRUSIK Przyrodniczy potencjał turystyczny oraz formy jego wykorzystania na wyspach tropikalnych i subtropikalnych. Natural potencial for tourism and forms of its use in tropical and subtropical islands.

Małgorzata DURYDIWKA Turystyka przygodowa. Adventure tourism.

Izabella ŁĘCKA Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. New (?) trends in health tourism.

Agnieszka KACZOREK, Andrzej KOWALCZYK Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich. Models of localization of dining services on urban areas.

Waldemar WILK Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego. Between shopping and leisure – a new meaning of shopping centres.

Ewa PIOTROWSKA Edukacyjna rola turystyki młodzieżowej (na przykładzie wolontariatu krótkoterminowego). The educational role of youth tourism (on the example of short-term voluntary travel).

Anna KULINICZ, Maria M. WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN Geograficzne kierunki wycieczek szkolnych z Warszawy. Geographical directions of school excursions from Warsaw.