90. lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2008

Andrzej Lisowski,Przedmowa

Andrzej LISOWSKI,Forword

Andrzej RICHLING, 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim.

Załącznik 1. Wykaz podręczników akademickich i ważniejszych monografii opublikowanych przez pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Ostaszewska, Stanisław Lencewicz

Andrzej Richling, Jerzy Kondracki

Andrzej Lisowski, Bogdan Zaborski

Jacek Pasławski, Stanisław Pietkiewicz

Ewa Smolska, Stefan Zbigniew Różycki

Witold Kusiński, Stanisław Marian Leszczycki

Maria Skoczek, Bogodar Winid

Jacek Pasławski, Lech Ratajski

Maria Stopa- Boryczka, Jerzy Boryczka, Zofia Kaczorowska

Maria Stopa- Boryczka, Jerzy Boryczka, Wincenty Okołowicz

Stefan Kałuski, Józef Barbag

Mirosław Bogacki, Cecylia Radłowska

Bogumił Wicik, Marek Prószyński

Andrzej Walewski, Maksymilian Skotnicki

Ewelina Kartowicz, Bolesław Ksawery Dumanowski

Jacek Pasławski, Wiktor Grygorenko

Małgorzata Gutry- Korycka,Urszula Soczyńska