Maciej DŁUŻEWSKI, Katarzyna BIEJAT, Kształt barchanów jako wskaźnik reżimu wiatru (na przykładzie Sahary Zachodniej Maroko).

Katarzyna BIEJAT, Zmienność kształtu wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru.

Maciej DŁUŻEWSKI, Elwira ŻMUDZKA, Dariusz WORONKO, Źródło wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej.

Edyta KALIŃSKA, Środowisko sedymentacji piaszczystych osadów rejonu Little Desert (SE Australia) w świetle wybranych cech tekstualnych.

Tomasz ŁABUZ, Wieloletni bilans osadu wydm nadmorskich Mierzei Bramy Świny.

Edyta KALIŃSKA, Zróżnicowanie tekstrualne osadów wybranych środowisk sedymentacyjnych Fuerteventury (Wyspy Kanaryjskie).

Leszek STRAKEL, Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego.

Kazimierz KRZEMIEŃ, Katarzyna BIEJAT, Maciej DŁUŻEWSKI, Irena TSERMEGAS, Formy i procesy fluwialne w obszarze Morza Egejskiego na przykładzie Ikarii (Grecja).

Karolina SOBCZAK, Katarzyna BIEJAT, Maciej DŁUŻEWSKI, Piotr GIERSZEWSKI, Anna MICHNO, Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades – Maroko).

Irena TSERMEGAS, Maciej DŁUŻEWSKI, Katarzyna BIEJAT, Adam SZYNKIEWICZ, Degradacja tarasów rolnych w warunkach śródziemnomorskich – wybrane przykłady z Wysp Egejskich (Grecja).

Elżbieta ROJAN Mikrorzeźba jamowo-kopczykowa w granicach wiatrowału w słowackich Tatrach Wysokich.

Juliusz TWARDY, Przykłady długiego transportu stokowego z centralnej Polski w świetle obserwacji terenowych i analiz zdjęć lotniczych.

Sebastian TYSZKOWSKI, Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe we Wiągu (dolina dolnej Wisły).