Konferencje

*  *  *

Minione (2018 r.)

Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym

Termin: 19 – 20 października 2018 r.

Organizatorzy: Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Strona internetowa: Miejsce i Przestrzeń

 

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny. Lublin-Zwierzyniec 2018

Termin: 16 – 19 października 2018 r.

Organizatorzy:

  • Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Roztoczański Park Narodowy
  • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski
  • Centro de Investigación de Geografia Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Sociedad Geografica de Lima (Peru)
  • Universidad de Manizales (Kolumbia)

Strona internetowa: I Międzynarodowy Plener Kartograficzny

 

Desarrollo sostenible – realidades y mitos para el desarrollo

Termin: 14-15 października 2018 r.

Organizatorzy: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Strona internetowa: Desarrollo sostenible

 

1 st EARSeL Workshop UAS – “UAS for mapping and monitoring”

Termin: 05-07 września 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – Politechnika Warszawska

Strona internetowa: http://uas.earsel.org/workshop/1st-uas-ws/

 

17. Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej

Termin: 15-20 lipca 2018 r.

Organizatorzy: Istytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski

Strona internetowa: http://ichg2018.uw.edu.pl/

 

 

Kongres Geografii Polskiej

Termin: 12-14 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

Strona internetowa: Kongres Geografii Polskiej

 

V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim

 Termin: 28 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Archeologii Wydziału Historycznego UW, Esri Polska Sp.z o.o.

Profil w serwisie Facebook

 

Minione (2017 r.)

Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej

Termin: 24-25 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Muzeum Warszawy

Strona internetowa: http://py.wgsr.uw.edu.pl/owpm/index.php

 

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych “Spojrzenie na Ziemię”. 40-lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Termin: 17-18 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

 

DRR 2017: III Międzynarodowa Konferencja  Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych

Termin: 12-13 października 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: http://www.drr.uw.edu.pl/

 

Simposio Internacional “Espacios en Movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales”

Termin: 25-26 września 2017 r.

Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: ESPACIOS EN MOVIMIENTO

 

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

Termin: 13-15 września 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Strona internetowa: http://zjazdsgp2017.uw.edu.pl/