Konferencje

I Forum Biometeorologii Polskiej

Termin: 22 maja 2019 r.

Organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polska Akademia Nauk

Strona internetowa: I Forum Biometeorologii Polskiej

 

 

Everything in its place – empowering local and regional communities

Termin: 27 – 30 czerwca 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University

Strona internetowa: Everything in its place – empowering local and regional communities

 

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change

Termin: 4-5 lipca 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Manchester Metropolitan University(Wielka Brytania), Hamburg University of Applied Sciences, Research and Transfer Centre “Sustainable Development and Climate Change Management” (Niemcy), International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)

Strona internetowa: Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change

 

*  *  *

Minione (2018 r.)

Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym

Termin: 19 – 20 października 2018 r.

Organizatorzy: Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Strona internetowa: Miejsce i Przestrzeń

 

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny. Lublin-Zwierzyniec 2018

Termin: 16 – 19 października 2018 r.

Organizatorzy:

  • Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Roztoczański Park Narodowy
  • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski
  • Centro de Investigación de Geografia Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Sociedad Geografica de Lima (Peru)
  • Universidad de Manizales (Kolumbia)

Strona internetowa: I Międzynarodowy Plener Kartograficzny

 

Desarrollo sostenible – realidades y mitos para el desarrollo

Termin: 14-15 października 2018 r.

Organizatorzy: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Strona internetowa: Desarrollo sostenible

 

1 st EARSeL Workshop UAS – “UAS for mapping and monitoring”

Termin: 05-07 września 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – Politechnika Warszawska

Strona internetowa: http://uas.earsel.org/workshop/1st-uas-ws/

 

17. Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej

Termin: 15-20 lipca 2018 r.

Organizatorzy: Istytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski

Strona internetowa: http://ichg2018.uw.edu.pl/

 

 

Kongres Geografii Polskiej

Termin: 12-14 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

Strona internetowa: Kongres Geografii Polskiej

 

V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim

 Termin: 28 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Archeologii Wydziału Historycznego UW, Esri Polska Sp.z o.o.

Profil w serwisie Facebook

 

Minione (2017 r.)

Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej

Termin: 24-25 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Muzeum Warszawy

Strona internetowa: http://py.wgsr.uw.edu.pl/owpm/index.php

 

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych “Spojrzenie na Ziemię”. 40-lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Termin: 17-18 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

 

DRR 2017: III Międzynarodowa Konferencja  Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych

Termin: 12-13 października 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: http://www.drr.uw.edu.pl/

 

Simposio Internacional “Espacios en Movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales”

Termin: 25-26 września 2017 r.

Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: ESPACIOS EN MOVIMIENTO

 

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

Termin: 13-15 września 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Strona internetowa: http://zjazdsgp2017.uw.edu.pl/