Porozumienia i ekspertyzy

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami i firmami prywatnymi.   Jeżeli potrzebują Państwo przeprowadzenia ekspertyzy przez ekspertów z nauk geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, geoinformatyki, kartografii, geografii regionalnej, geografii politycznej, geografii rozwoju czy gospodarki przestrzennej to zapraszamy do kontaktu.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW