Praktyki studenckie

Nasi studenci odbywają praktyki w wielu instytucjach i firmach związanych z geografią i gospodarką przestrzenną, a także kartografią, planowaniem przestrzennym, administracją samorządową i innymi subdyscyplinami.