Współpraca z Urzędem Statystycznym w Warszawie

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW podpisał porozumienie o współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Strony wyraziły gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności: dydaktycznej, badawczo-rozwojowej, doradczej i popularyzatorskiej. Dokument ten gwarantuje również wymianę informacji pomiędzy obiema instytucjami. Koordynatorem współpracy ze strony WGSR UW jest:  dr Sylwia Dudek-Mańkowska – Prodziekan ds. naukowych
i finansowych.

Współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym. Na podstawie zawartego porozumienia studenci i pracownicy naukowi uczelni mogą występować z wnioskami o udostępnienie danych będących w zbiorach IMGW BIP. Poniżej znajduje się lista wszystkich niezbędnych dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.
Opis procedury
Wzór podania
Załączniki do podania