Projekty badawcze

 

Projekt

Okres

Finansowanie

Dynamika bezdomności kobiet w Polsce 2016-2019 ncn
Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych 2016-2018 ncn
Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym. 2015-2018 ncn
Środowiskowe uwarunkowania migracji z krajów Afryki Północnej 2015-2018 ncn
New Geographies of the Globalized World 2015-2017 międzynarodowe
Ras al-Khaimah: An Emirate in Transition 2015-2017 międzynarodowe
Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych 2015-2017 ncn
ŁĄCZENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH Z INFORMACJĄ GEOPRZESTRZENNĄ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 2015-2017 ue
Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej 2014-2017 ncn
DIVERCITIES – Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities 2014-2017 ue
Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania 2014-2017 ncn
Topo-Grafie: Miasto, Mapa, Literatura 2014-2017 krajowe
„Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe” 2014-2017 ncn
COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms (‘LocRef’) 2013-2017 ue
Local Public Sector Reforms: An International Comparison – COST Action 2013-2017 ue
Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway. 2013-2017 międzynarodowe
Organizing for resilience. A comparative study on institutional capaicty, governance and climate change adaptation in Poland and Norway 2013-2017 ncbr
Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku NarodowegoZastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego” skupia się na opracowaniu mapy drzewostanów KPN wykorzystując dane hiperspektralne APEX. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie algorytmu klasyfikacji gatunków i zbiorowisk leśnych obszarów górskich (Karkonoszy) bazując na hiperspektralnych obrazach lotniczych o bardzo dużej rozdzielczości spektralnej (312 kanałów) oraz przestrzennej (1,75 m) z wykorzystaniem nieparametrycznych metod klasyfikacji (symulatory sztucznych sieci neuronowych). Poszczególne zbiorowiska zostaną ocenione pod kątem stanu kondycyjnego. Opracowanie wydajnej i efektywnej metody zdalnej klasyfikacji gatunków i zbiorowisk drzewiastych ma zadanie opracowanie metody, która będzie mogła być zastosowana do satelitarnych danych hiperspektralnych z projektowanej misji satelitarnej EnMAP (2014 rok). Detektor satelitarny ma pozyskiwać dane w 220 kanałach spektralnych i bezpłatnie udostępniać je odbiorcom niekomercyjnym. Zastosowanie danych hiperspektralnych pozwoli na prowadzenie stałego monitoringu środowiska, gdyż bardzo wąskie zakresy widma elektromagnetycznego pozwalają na bardzo dokładną identyfikację roślinności oraz szczegółową ocenę kondycji. 2013-2017 mnisw
Edwin Raczko
Bogdan Zagajewski
NOHA Network on Humanitarian Action 2008-2017 ue

 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

(link do strony NCN)