Projekty badawcze

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Instytucja finansująca Nazwa programu Środki finansowe ogółem (w złotych)
1. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski Anna Grzegorczyk 24-03-2014 23-05-2017 NCN OPUS 5 234 520
2. Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych Jacek Szlachta 24-02-2015 3-02-2018 NCN OPUS 7 298 090
3. Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym Marcin Solarz 04-08-2015 03-08-2018 NCN OPUS 8 160 940
4. Dynamika bezdomności kobiet w Polsce Magdalena Mostowska 19-02-2016 18-02-2019 NCN OPUS 9 198 872
5. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych Adam Gendźwiłł 11-04-2016 10-04-2018 NCN HARMONIA 7 166 200
6. Opłaty za lokalne usługi publiczne – znaczenie finansowe i polityczne Paweł Swianiewicz 28-06-2016 27-06-2019 NCN OPUS 10 294 720
7. Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich Marta Lackowska 04-07-2016 03-07-2019 NCN OPUS 10 242 868
8. Wpływ reform przestrzennych w Medellin (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje “człowiek-przestrzeń” Ewelina Biczyńska 14-07-2016 13-07-2018 NCN PRELUDIUM 10 59 424
9. Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych Anna Jarocińska 01-01-2016 31-12-2018 NCBiR BIOSTRATEG 13 170 840

UW:

1 255 112

10. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyki rynku oraz kosztów politycznych Katarzyna Szmigiel-Rawska 16-08-2017 15-08-2019 NCN OPUS 12 204 014
11. Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji Izabela Gołębiowska 17-07-2017 17-07-2020 NCN OPUS 12 392 862
12. Wilgotność i gęstość objętościowa piasku jako nowe zmienne w modelu numerycznym transportu piasku i morfodynamiki wydm Clement Narteau 17-08-2017 16-08-2020 NCN OPUS 12 557 877
13. Przestrzenie publiczne strefy podmiejskiej Dorota Mantey 04-08-2017 03-08-2019 NCN SONATA 12 127 950
14. Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego Edwin Raczko 17-07-2013 16-07-2017 MNiSW DIAMENTOWY GRANT 197 687
15. Premia na Horyzoncie 2017 do Projektu: Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO) Paweł Swianiewicz 08-08-2017 31-12-2021 MNiSW Premia na Horyzoncie 168 560
16. Premia na Horyzoncie 2017 do Projektu: innoVation in geospatial and 3D daTA (VOLTA) Bogdan Zagajewski 14-11-2017 31-12-2021 MNiSW Premia na Horyzoncie 87 467
Międzynarodowe projekty badawcze
1. Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO) Paweł Swianiewicz 01-05-2017 30-04-2021 Komisja Europejska HORYZONT 2020

(H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016)

15 817 973,70

UW:

840 887,75

2. innoVation in geospatial and 3D daTA (VOLTA) Bogdan Zagajewski 01-06-2017 31-05-2021 Komisja Europejska HORYZONT 2020

(H2020-MSCA-RISE-2017)

4 290 300

UW:

434 700

3. Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway Paweł Swianiewicz 01-11-2013 30-04-2017 Fundusz Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza Core 2012 UW:

2 134 781

4. Ostdeutsche und polnische Städte im Prozess der Europäischen Integration: Neue Chance für die lokale Wirtschaftsentwicklung? Paweł Swianiewicz 01-05-2014 31-12-2016 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki UW:

130 200

5. Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: wyzwania i możliwości miast przygranicznych Paweł Swianiewicz     Katarzyna Szmigiel-Rawska 01-04-2017 28-02-2018 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki 51 664,58
6. TERIF-REF Adam Gendźwiłł 06-09-2017 15-10-2017 Fundusz współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza NCBiR Fundusz współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza NCBiR 19 355,85
7. COM Scientific Colaboration Meeting Anna Zmarz 01-08-2017 15-10-2017 Fundusz współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza NCBiR Fundusz współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza NCBiR 5 376,62

 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (link do strony NCN)