Projekty badawcze

Tytuł

Kierownik

Lata

Finansowanie

Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

Magdalena Mostowska

2016-2019

NCN

Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

Adam Genwiłł

2016-2018

NCN

Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

Marcin Wojciech Solarz

2015-2018

NCN

Środowiskowe uwarunkowania migracji z krajów Afryki Północnej

Karolina Sobczak-Szelc

Maciej Dłużewski

Ewa Jaźwińska-Motylska

2015-2018

NCN

New Geographies of the Globalized World

 

2015-2017

międzynarodowe

Ras al-Khaimah: An Emirate in Transition

 

2015-2017

międzynarodowe

Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

Jacek Szlachta

2015-2017

NCN

Łączenie danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w państwach członkowskich

 

2015-2017

UE

Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej

Magdalena Moskal-del Hoyo

Piotr Szwarczewski (geomorfologia)

2014-2017

NCN

DIVERCITIES – Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities

 

2014-2017

UE

NOHA Network on Humanitarian Action

  2008-2017 UE

Topo-Grafie: Miasto, Mapa, Literatura

 

2014-2017

krajowe

Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

Marek Kozak

Adam Płoszaj

2014-2017

NCN

COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms (‘LocRef’)

 

2013-2017

UE

Local Public Sector Reforms: An International Comparison – COST Action

 

2013-2017

UE

Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway.

 

2013-2017

międzynarodowe

Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway

 

2013-2017

NCBR

Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego

Edwin Raczko

 Bogdan Zagajewski

2013-2017

MNiSW

   

 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

(link do strony NCN)