Współpraca międynarodowa

Umowy bilateralne

WGSR UW ma podpisanych z partnerami zagranicznymi osiem umów dwustronnych. Są to samodzielne umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej, lub umowy w których Wydział Geografii i Studiów Regionalnych uczestniczy wraz z innymi jednostkami UW.

Kraj Nazwa uczelni Data podpisania Data zakończenia
 Argentyna  Universidad Nacional de General Sarmiento 2005 bezterminowo
 Gabon  L’Université Omar Bongo 2017 2022
 Japonia  Fukuoka Wommen’s University 2016 2019
 Peru  Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 2023
 Słowacja  Lasy Państwowe TANAP, Republika Słowacka 2017 2022
 Boliwia  Universidad Mayor San Simon, Cochabamba 2016 2021
 Francja  Paul Valéry University, Montpellier III 2017 bezterminowo
 Włochy  Università degli Studi di Napoli Federico II 2017 2022

samodzielne umowy WGSR UW z partnerami zagranicznymi; umowy łączone z innymi jednostkami UW, w których WGSR UW ma swojego koordynatora

Ponadto w ramach wielu umów ogólnouniwersyteckich, istnieje współpraca między WGSR UW a ośrodkami zagranicznymi, są to m.in.: Tanta University, Cairo University, McGill University, Kent State University, University of Florida, Rutgers  The State University of New, Jersey, Indiana University, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Comahue, Universidad del Salvador, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidad de Chile, Parque Nacional Galapagos, La Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Manizales, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de La Habana, La Universidad Nacional, Universidad  Nacional Autónoma  de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Panamá, Ateneo de Manilia University, The University of Baghdad, Hebrew University of Jerusalem, University of Haifa, Yarmouk University, Sofia University St. Kliment Ohridski, Univerzita Karlova, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad, Complutense de Madrid, Johannes – Gutenberg – Universität Mainz, Humboldt University of Berlin, Lomonosov Moscow State University, Udmurt State University, Kazan Federal University, Saint Petersburg State University, Universitatea din Bucuresti, Uppsala University (Baltic University Programme), Ankara University, Ivan Franko National University of Lviv, Eötvös Loránd Tudomanyegyetem, Universita degli studi di Roma “La Sapienza”, Universidad Mayor de San Simon w Cochabamba, Institute of European Studies of Macau.

Umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej oraz kraje, z którymi WGSR UW  realizuje współpracę międzynarodową

Wyjazdy zagraniczne

Współpraca z zagranicą pracowników i doktorantów WGSR jest bardzo bogata i różnorodna. W 2017 roku pracownicy WGSR wyjechali służbowo za granicę 139 razy, w tym 24 razy w ramach programu Erasmus, 65 razy na konferencje, kongresy i seminaria, 13 razy na badania terenowe, 6 razy na wykłady gościnne, 5 razy na warsztaty oraz 12 razy na spotkania projektowe. W 2017 roku WGSR UW przyjął 34 gości zagranicznych.

Wyjazdy pracowników WGSR UW w ramach programu Erasmus

Kraj Uniwersytet Liczba wyjazdów
2016/17 2017/18
Bułgaria Velikoturnovski Universitet „Sv. Sv. Kiril I Metodii” 2 0
Czechy University of Ostrava 2 0
Czechy Univerzita Karlova v Praze 1 2
Francja Université Paul Valéry (Montpellier III) 2 2
Hiszpania Universidad Complutense de Madrid 2 2
Hiszpania Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad-Real 1 2
Hiszpania Universidad de Huelva   1
Hiszpania Universidad de Valencia 2 2
Hiszpania Universitat de Les Illes Balears 1 1
Litwa Vilniaus Universitetas 2 4
Portugalia Universidade de Coimbra 2 2
Słowacja University of Presov   2
Słowacja Univerzita Komenskeho v Bratislave 2 2
Węgry Eötvös Loránd Tudomanyegyetem 1 2
Węgry Pecsi Tudomanyegyetem 1  
SUMA 21 24

Wyjazdy zagraniczne (naukowe i dydaktyczne) pracowników WGSR UW w latach 1977-2018

ERASMUS

Strona Programu ERASMUS – informacje dla studentów

Umowy WGSR UW w ramach programu Erasmus

Nazwa uczelni partnerskiej Kraj Studenci Pracownicy
studia praktyki nauczyciele staż
 Balgarska Akademia na Naukite Bułgaria 1 1 1 1
 Velikoturnovski Universitet „Sv. Sv. Kiril I Metodii” Bułgaria 2 2 1
 University of Ostrava Czechy 2 1 2
 Univerzita Karlova Czechy 4 2
 Université Paul Valéry (Montpellier III) Francja 2 1 2
 Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Francja 1 2
 Université de la Reunion Francja 2 1 2
 Universidad de Castilla-La Mancha,  Ciudad-Real Hiszpania 4 2
 Universidad de Huelva Hiszpania 2 1
 Universidad Complutense de Madrid Hiszpania 2 2
 Universitat de Les Illes Balears Hiszpania 2 1 1
 Universidad de Cantabria Hiszpania 2 1 2
 Universidad de La Laguna Hiszpania        
 Universidad de Valencia Hiszpania 3 2
 Yarmouk University Jordania        
 Vilniaus Universitetas Litwa 2 1 4
 Humboldt-Universität zu Berlin Niemcy 4 1 4
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Niemcy 1
 Universidade de Coimbra Portugalia 2 2
 Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca Rumunia 2 2 2 2
 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Rumunia 3 2 2
 Univerzita Komenskeho v Bratislave Słowacja 2 2
 University of Presov Słowacja 2 2 2 2
 Blekinge Institute of Technology Szwecja 4 1 1
 Eötvös Loránd Tudomanyegyetem Węgry 2 2 2
 Pecsi Tudomanyegyetem Węgry 2 2 2 2

 

Wyjazdy studentów i pracowników WGSR UW w latach 2007-2017 w ramach programu ERASMUS

Międzynarodowe projekty badawcze

W 2017 roku pracownicy Wydziału byli zaangażowani w 7 międzynarodowych projektów badawczych:

  • 2 projekty finansowane z unijnego programu Horyzont 2020,
  • 2 projekty ze źródeł Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki,
  • 3 projekt ze źródeł Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Międzynarodowe granty badawcze realizowane w 2017 r.

Tytuł/akronim  grantu Instytucja finansująca
Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO) Komisja Europejska
innoVation in geospatial and 3D daTA (VOLTA) Komisja Europejska
Ostdeutsche und polnische Städte im Prozess der Europäischen Integration: Neue Chance für die lokale Wirtschaftsentwicklung? Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: wyzwania i możliwości miast przygranicznych Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway Fundusz Współpracy Dwustronnej Programu Polsko- Norweska Współpraca Badawcza
TERIF-REF Fundusz Współpracy Dwustronnej Programu Polsko- Norweska Współpraca Badawcza NCBiR
COM Scientific Colaboration Meeting Fundusz Współpracy Dwustronnej Programu Polsko- Norweska Współpraca Badawcza NCBiR

W 2017 roku na Wydziale zorganizowano 3 konferencje naukowe o charakterze międzynarodowym. W wydarzeniach tych łącznie udział wzięło 330 uczestników. Zdecydowaną większość stanowili uczestnicy czynni – 258 osób wygłosiło referaty (78%). Na konferencjach reprezentowanych było 166  jednostek naukowych  z różnych  części  świata.

Wykaz konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez WGSR UW w 2017 rok

Nazwa konferencji Termin konferencji Współorganizator Liczba uczestników konferencji (ogółem) Liczba reprezentowanych jednostek naukowych
EURA 2017 – Cities locked in networks 21-24.06.2017 European Urban Research Association, Miasto Stołeczne Warszawa 165 111
Międzynarodowe Sympozjum: „Espacios en Movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales” 25-26.09.2017 Pontificia Universidad Catolica del Peru (Peru), Sociedad Geografica de Lima (Peru), Universidad Nacional de San Agustin (Peru), Universidad de Manizales (Kolumbia), Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich 80 31
3rd Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw 12-13.10.2017 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 85 24