mgr Robert Łuczak

Doktorant: mgr Robert Łuczak 

Tytuł: „Technologie informacyjne i komunikacyjne a przestrzenna organizacja gospodarki informacyjnej”.
Promotorzy: prof. dr hab. Mirosława Czerny
Recenzenci:  prof. dr hab. Wiesław Maik rec1.; dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW rec2.
Obrona: 2 grudnia 2014 r. o godz. 11:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Joanna Krukowska

Doktorant: mgr Joanna Krukowska
Tytuł: Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Rgionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013
Promotorzy: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk rec1.; prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz rec2.
Obrona:7 stycznia 2014 r. o godz. 10:30, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Dieu-Donne Mouketou-Tarazewicz

Doktorant: mgr Dieu-Donne Mouketou-Tarazewicz
Tytuł: Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounie – Nyanga w Gabonie
Promotorzy: prof. dr hab. Jan R. Olędzki
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski rec1.; prof. dr hab. Jan Golonka rec2.
Obrona: 29 października 2013 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Majdah J. Husein Kattea

Doktorant: mgr Majdah J. Husein Kattea

Tytuł: Cultural Diversity of Population in Iraq: Causes and Consequences.
Promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Recenzenci: prof. dr hab. Daniela Szymańska rec.1 ; prof. dr hab. Janusz Danecki  rec.2
Obrona:14 października 2014 r. o godz. 11:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Zygmunt Gajowniczek

Doktorant: mgr Zygmunt Gajowniczek

Tytuł: Gmina wiejska i miejsko-wiejska w Polsce jako obszar odniesienia w edukacji regionalnej
Promotorzy: prof. dr hab. Florian Plit
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Podgórski , prof. UKW rec.1; dr hab. Adam Hibszer rec.2
Obrona: 4 listopada 2014 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

 

mgr Paulina Kosowska

Doktorant: mgr Paulina Kosowska

Tytuł: Polityka turystyczna w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Studium przypadku Berlina
Promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Recenzenci: dr hab. Jacek Kotus , prof. UAM rec.1, ; dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ rec.2
Obrona: 4 listopada 2014 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Dorota Celińska-Janowicz


Doktorant: mgr Dorota Celińska-Janowicz

Tytuł: Przestrzenne aspekty funkcjonowania centrów handlowych w Warszawie
Promotorzy: prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Sławomir Gzell rec.1; dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  rec2.
Obrona: 18 listopada 2014 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr William Hernando Alfonso Piña


Doktorant: mgr William Hernando Alfonso Piña
Tytuł: New Dynamics of urbanization and suburbanization in developing countries. Analysis of the contemporary process of urban expansion in Bogota D.C., Colombia .
Promotorzy: prof. dr hab. Mirosława Czerny
Recenzenci: prof. dr hab. Daniela Szymańska rec.1 ; dr. hab. Iwona Sagan, prof. UG  rec.2
Obrona: 18 listopada 2014 r. o godz. 11:40, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Maria Elena Botero Ospina

 Doktorant: mgr Maria Elena Botero Ospina
Tytuł: Disparidades regionales en Colombia: causa y evidencias
Promotorzy: prof. dr hab. Mirosława Czerny
Recenzenci: dr hab. Joaquin Gonzalez Martinez, prof. UW rec.1; dr hab. Katarzyna Krzywicka rec.2
Obrona: 18 listopada 2014 r. o godz. 13:15, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia