mgr Khamis Daham Muslih


Doktorant: mgr Khamis Daham Muslih
Tytuł: „The historical climate changes and their effect in emergence and collapsing the ancient civilizations in Mesopotamia”.
Promotor:    prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul rec.1, prof. dr hab. Rajmund Przybylak  rec.2
Obrona: 8 grudnia 2015 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul.  Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Anna Dąbrowska


Doktorant: mgr Anna Dąbrowska

Tytuł: „Aktywność uczelni województwa mazowieckiego w kontekście procesu transferu wiedzy”.
Promotorzy:  dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
Recenzenci:  prof. dr hab. Jacek Szlachta SGH rec.1 , dr hab. Agnieszka Olechnicka rec.2
Obrona: 17 listopada 2015 r. o godz. 13:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Sylwia Nasiłowska


Doktorant: mgr Sylwia Nasiłowska

Tytuł: „Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do modelowania stanu zdrowotnego sadów”.
Promotorzy: prof. dr hab. Jan R. Olędzki
Recenzenci:  dr hab. Stanisław Lewiński, prof. CBK   rec. 1, dr hab. Bogdan Zagajewski rec.2.
Obrona: 7 lipca 2015 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Paweł Weszpiński


Doktorant: mgr Paweł Weszpiński

Tytuł: „Dzieje i analiza dawnych planów Warszawy”.
Promotorzy: dr hab. Jacek Pasławski
Recenzenci:  dr hab. Radosław Skrycki rec. 1, dr hab. Wiesław Ostrowski  rec.2.
Obrona: 10 marca 2015 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Katarzyna Wojnar


Doktorant: mgr Katarzyna Wojnar

Tytuł: „Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast – uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalnym”.
Promotorzy: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Recenzenci:  prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek rec.1, prof. dr hab. Mirosława Czerny rec.2
Obrona: 10 marca 2015 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Małgorzata Byca


Doktorant: mgr Małgorzata Byca

Tytuł: „Ocena jakości kształcenia dwujęzycznego geografii poprzez język polski i angielski”.
Promotorzy: prof. dr hab. Florian Plit
Recenzenci:  dr hab. Joanna Angiel rec.1, dr hab. Iwona Piotrowska rec.2.
Obrona: 3 lutego 2015 r. o godz. 10:30, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Joanna Wieczorek


Doktorant: mgr Joanna Wieczorek

Tytuł: „Wpływ czynników środowiskowych na wydzielanie melatoniny w organizmie człowieka”.
Promotorzy:  prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk;   prof. dr Takeshi Morita
Recenzenci:  prof. dr hab. Krystyna Skarło-Sońta rec.1, dr hab. Robert Twardosz rec. 2.
Obrona: 13 stycznia 2015 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia