mgr Zuzanna Brunarska


mgr Zuzanna Brunarska

Tytuł: „Disengagement in state-society relations in Russia: a regional perspective”.
Promotorzy:  dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Wites
Recenzenci:  prof. dr hab. Daniela Szymańska  rec.1 , dr hab. Jakub Potulski, prof. UG rec.2
Obrona: 18 października 2016 r. o godz. 11:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Bartłomiej Iwańczak


mgr Bartłomiej Iwańczak

Tytuł: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego
Warszawy”
Promotorzy: dr. hab. Piotr Werner,  prof. UW
     prof. dr hab. Maria Lewicka
Recenzenci:  prof. dr hab. Augustyn Bańka rec.1 , prof.dr hab. Andrzej Lisowski rec.2
Obrona: 14 czerwca 2016 r. o godz. 14:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Joanna Popławska

mgr Joanna Popławska

Tytuł: „Zastosowanie wybranych metod detekcji tornad i trąb powietrznych na obszarze Polski – studia przypadków”.
Promotorzy:  dr hab. Elwira Żmudzka
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Stopa-Boryczka  rec.1 , dr hab. Zuzanna Bielec-Bakowska rec.2
Obrona:10 maja 2016 r. o godz. 11:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Piotr Kociszewski


mgr Piotr Kociszewski

Tytuł: „Oferta turystyczna dla seniorów – jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania”.
Promotorzy:  dr hab. Małgorzata Durydiwka
Recenzenci:  dr hab. dr hab. Mirosław Mika – UJ rec.1, dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM rec.2
Obrona: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Łukasz Zbucki


mgr Łukasz Zbucki

Tytuł: „Kamieniołomy w Polsce jako obiekty geoturystyczne”.
Promotorzy:  prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Recenzenci:  prof. dr hab. Florian Plit – UJK rec.1 , dr hab. Jerzy Nita – UŚ rec.2
Obrona: 15 marca 2016 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Aleksandra Zienkiewicz


mgr Aleksandra Zienkiewicz

Tytuł: „Rozwój funkcji turystycznej w powiecie kartuskim”.
Promotorzy:  dr hab. Iwona Jażewicz
Recenzenci:  prof. dr hab. Andrzej Matczak rec.1 , dr hab. Małgorzata Durydiwka rec.2
Obrona: 8 marca 2016 r. o godz. 10:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Katarzyna Biejat


mgr Katarzyna Biejat

Tytuł: „Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru”.
Promotorzy:  dr hab. Bodgana Izmaiłow.
Promotor pomocniczy: dr hab. Maciej Dłużewski
Recenzenci:  prof. dr hab. Andrzej Richling rec.1 , dr hab.Joanna Rotnicka, prof. UAM rec.2
Obrona: 9 lutego 2016 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia