mgr Ewa Wilk

Tytuł:  „Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia”

Promotor: dr hab. Bogdan Zagajewski

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Krówczyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kozak rec1.;

prof. dr inż. Lesław Brunarski rec2.

Obrona:  7  listopada 2017 r. , o godz. 12:00,   sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Maciej Kałaska

Tytuł:  „Przestrzeń turystyczna w strukturze miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu.”

Promotor:   prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Promotor pomocniczy:  dr Tomasz Wites

Recenzenci: dr hab. Izabela Sołjan rec1.;

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ rec2.

Obrona:  7  listopada 2017 r. , o godz. 10:00,   sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr MARLENA  KYCKO

mgr Marlena Kycko

Tytuł:  „Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny kondycji dominujących gatunków muraw wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego”

Promotor:   dr hab. Bogdan Zagajewski, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:  prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski rec1.,

dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM  Uniwersytet Adama Mickiewicza rec2.

Obrona:  17 października 2017 r. , o godz. 12:00,   sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Edwin Raczko

mgr Edwin Raczko

Tytuł:”Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego”.
Promotorzy:  dr hab. Bogdan Zagajewski
Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Wężyk rec.1,
prof. dr hab. Bronisław Wojtuń rec.2.
Obrona: 13 czerwca 2017 r. o godz. 14:00, sala Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia
 

mgr Małgorzata Wojtaszczyk

mgr Małgorzata Wojtaszczyk

Tytuł: „Zachowania wyborcze wybranych mniejszości narodowych i etnicznych
oraz grup regionalnych w Polsce w latach 2000 – 2011”.
Promotorzy:  dr hab. Marcin Solarz, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN rec.1,
dr hab. Jan Wendt, prof. UG rec.2.
Obrona: 23 maja 2017 r. o godz. 12:30, sala Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Agnieszka Sosnowska

mgr Agnieszka Sosnowska

Tytuł: „Renaturalizacja cech geochemicznych krajobrazu pod wpływem zmian użytkowania ziemi”.
Promotor: dr hab. Katarzyna Ostaszewska
Recenzenci: dr hab. Andrzej Harasimiuk  (WGSR UW) rec.1
prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN) rec. 2
Obrona: 4 kwietnia 2017 r. o godz. 13:15, sala Kolumnowa, ul. Karowej 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia


mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra

mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra

Tytuł: „Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych  APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy”.
Promotorzy:  dr hab. Bogdan Zagajewski
Promotor pomocniczy: dr Anna Jarocińska
Recenzenci: dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH  rec.1 ,
dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. UPWr rec.2
Obrona: 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia