mgr Anna Markowska

Tytuł: „Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych”.
Promotor:  dr hab. Jacek Pasławski

Recenzenci:  dr hab. Wiesława Żyszkowska Uniwersytet Wrocławski rec.1

dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS, rec.2

Obrona:  5 czerwca 2018 r. godz. 11:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Tomasz Panecki

Tytuł: ” Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych”.
Promotor:  dr hab. Wiesław Ostrowski

Recenzenci:  dr hab. Wiesława Żyszkowska Uniwersytet Wrocławski rec.1

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, rec.2

Obrona:  5 czerwca 2018 r. godz. 13:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Urszula Zawadzka-Pawlewska

Tytuł: „Fazy osadnicze na obszarze zlewni Węgierki w czasach prehistorycznych i wczesnohistorycznych oraz ich zapis w środowisku stokowym i rzecznym”.
Promotor:  dr hab. Ewa Smolska, prof. UW i  dr hab. Krzysztof Misiewicz Instytut Archeologiczny UW.

Recenzenci:  prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk rec.1

dr hab. Iwona Hildebrandt-radke, prof. UAM, rec.2

Obrona:  19 czerwca 2018 r. godz. 14:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Maksym Łaszewski

Tytuł: ” Czasowo-przestrzenne zróznicowanie ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza”.
Promotor:  dr hab. Urszula Somorowska, prof.UW

Recenzenci:  dr hab. Mirosław Żelazny – Uniwersytet Jagielloński rec.1

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – SGGW rec.2

Obrona:  19 czerwca 2018 r. godz. 10:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr  Klaudia Peszat

Tytuł: „Proces przedsiębiorczego odkrywania w regionach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej specjalizacji”.
Promotor:  dr hab. Wojciech Dziemianowicz  prof. UW,Uniwersytet Warszawski

Recenzenci: Dr hab. Paweł Churski, prof. UAM rec. 1

dr hab. Adam Ambroziak,  prof. SGH  rec.2

Obrona:  20 listopada 2018 r. godz. 11:30:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr. Abd Alsalam Mohammed Mail

Tytuł:  „Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq”.

Promotor: Dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci: dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki, rec.1

Elzbieta Bajkiewicz Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, rec.2

Obrona:  9 stycznia 2018 r.  godz. 10:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Małgorzata Mordal

Tytuł: „Potencjał nadmorskich parków narodowych w nauczaniu o przyrodzie nieozywionej”.
Promotor:  prof. dr hab. Wacław Florek, Akademia Pomorska w Słupsku

Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesław Andrejczuk,  PSW im. Papieża Jana Pawła II, rec. 1

Dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM, rec. 2 

Obrona:  30 stycznia 2018 r. godz. 12:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr Emilia Bala

Tytuł: „Dynamika holoceńskich procesów fluwialnych w świetle badań sedymentologicznych na przykładzie Liwca”.
Promotor:  dr hab. Ewa Smolska, prof. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Florek, Akademia Pomorska w Słupsku rec.1

Dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP im. KEN, rec.2

Obrona:  10 kwietnia 2018 r. godz. 12:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

mgr  Monika Lisowska

Tytuł: „Wpływ warunków cyrkulacyjnych na zmiany prędkości i kierunku wiatru w pionie w wybranych regionach Polski”.
Promotor:  dr hab. Elwira Żmudzka  prof. UW,Uniwersytet Warszawski

Recenzenci: Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, Uniwersytet Śląski rec. 1

Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski,  UMCS  rec. 2

Obrona:  9 stycznia 2018 r. godz. 12:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia