mgr Maciej Bartold

Tytuł: “Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce”.

Promotor:  prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska IGiK

Recenzenci:

dr hab.inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ (recenzja 1)

dr hab.inż. Piotr Wężyk, prof. UR (recenzja 2)

Obrona: 23 września godz. 11:00, sala  111, ul. Krakowskie Przedmieście 30.

Dziedzina/dyscyplina: (nadany stopień) nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki o Ziemi i środowisku.

 

mgr Krzysztof  Ząbecki

Tytuł: “Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych”.

Promotor:  dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann

Promotor pomocniczy:  dr Robert Łuczak

Recenzenci: 

dr hab. Lucyna Przybylska Uniwersytet Gdański (recenzja 1)

prof. dr hab. Katarzyna Krzywicka  UMCS (recenzja 2)

Obrona:  17 września 2019, godz. 13:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: (nadany stopień) nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

mgr Paweł Cywiński

Tytuł: “ Neokolonializm turystyczny jako zjawisko geograficzne i społeczne na wybranych przykładach z Indonezji”.

Promotor:  prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Recenzenci:

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ (recenzja 1)

prof. dr hab. Marek Dziekan Uniwersytet Łódzki (recenzja 2)

Obrona:  7 maja 2019 r. godz. 12:30,  sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: (nadany stopień) nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

mgr Kamil Leziak

Tytuł: “Wpływ składowej poziomej cyrkulacji atmosferycznej na konwekcję nad Polską”.

Promotor:  dr hab. Elwira Żmudzka, prof. uczelni

Recenzenci:

dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska Uniwersytet Śląski (recenzja 1)

dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM  (recenzja 2)

Obrona:  7 maja 2019 r. godz. 10:00,  sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: (nadany stopień) nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki o Ziemi i środowisku.

 

mgr Kinga Kulesza

Tytuł: “Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość  promieniowania słonecznego  docierajacego do powierzchni ziemi w Polsce”.

Promotor:  dr hab. Elwira Żmudzka, prof. uczelni

Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź Uniwersytet Śląski (recenzja 1)

dr hab. Dorota Matuszko, Uniwersytet Jagielloński (recenzja 2)

Obrona:  19 marca 2019 r. godz. 13:00,  sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina: (nadany stopień) nauki o Ziemi / geografia

 

mgr Katarzyna Greń

Tytuł: “Morfogeneza stożka rzeki Waldemara w warunkach wysokoarktycznych Spitsbergenu”.

Promotor:  dr hab. Piotr Weckwerth

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Uniwersytet Jagielloński (recenzja 1)

dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP (recenzja 2)

Obrona:  19 marca 2019 r. godz. 10:00 sala  Kolumnowa,  ul. Karowa 20.

Dziedzina/dyscyplina:(nadany stopień) nauki o Ziemi / geografia