mgr  Van Canh Truong 

Tytuł: „Measuring and Evaluating Sustainable Development in Vietnam”
Promotor:   prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Dorota Mantey
Recenzenci:
prof. dr hab. Daniela Szymańska ( recenzja 1)
dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM (recenzja 2)
Obrona: 9 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Dziedzina/dyscyplina: (wszczęcie) nauki o Ziemi/geografia

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3673. Link do uczestnictwawpublicznej obronie będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/988/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 28.05.2020 r. do 3.06.2020 r. do godziny 23.59. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).

mgr  Monika Kordowska

Tytuł: “Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach Natura 2000 – szanse i bariery”.
Promotor:   dr hab. Sylwia Kulczyk
Recenzenci:
dr hab. Jarosław Czochański, prof UG ( recenzja1)
dr hab. Jacek Potocki, prof. UE  ( recenzja 2)
Obrona: 9 czerwca 2020 r. godz. 12:00
Dziedzina/dyscyplina: (wszczęcie) nauki o Ziemi/geografia

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3672. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/989/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 28.05.2020 r. do 3.06.2020 r. do godziny 23.59. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).

mgr  Grzegorz Kaliński

Tytuł: “Wpływ mas powietrza na liczbę pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi w Warszawie w latach 2013-2014”.
Promotor:   prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Lindner-Cendrowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Bożena Michalska (recenzja 1)
prof. dr hab. Bogusław Kaszewski (recenzja 2)
Obrona: ………….godz. ………….., sala  ………., ul. …………………….
Dziedzina/dyscyplina: (wszczęcie) nauki o Ziemi / geografia

mgr  Adrian Ochtyra

Tytuł: “Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr”.
Promotor:   dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.
dr hab. Anna Kozłowska, prof. IGiPZ PAN
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk (recenzja 1)
dr hab. Mieczysław Kunz (recenzja 2)
Obrona: ………….godz. ………….., sala  ………., ul. …………………….
Dziedzina/dyscyplina: (wszczęcie) nauki o Ziemi / geografia