Wydziałowa Rada Doktorantów

 • Krzysztof Górny – przewodniczący (krzysztofgorny@uw.edu.pl)
 • Oleh Skrynyk (o.skrynyk@uw.edu.pl)
 • Artur Surowiecki (artur.surowiecki@uw.edu.pl)
 • Jakub Tarnacki (j.tarnacki@student.uw.edu.pl)

Delegaci do Komisji Stypendialnej

 • Artur Surowiecki (artur.surowiecki@uw.edu.pl)
 • Jakub Tarnacki (j.tarnacki@student.uw.edu.pl)

Delegat do Komisji Dydaktycznej

 • Ada Górna (ada.gorna@uw.edu.pl)

Delegat do Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • Krzysztof Górny (krzysztofgorny@uw.edu.pl)

 Delegat do Komisji Wyborczej:

 • Krzysztof Górny (krzysztofgorny@uw.edu.pl)

Delegaci do Rady Wydziału:

 • Krzysztof Górny (krzysztofgorny@uw.edu.pl)
 • Artur Surowiecki (artur.surowiecki@uw.edu.pl)

Delegat do Rady Samorządu Doktorantów:

 • Oleh Skrynyk (o.skrynyk@uw.edu.pl)

Delegat do Komisji Rekrutacyjnej:

 •  Jakub Tarnacki (j.tarnacki@student.uw.edu.pl)