Wydziałowa Rada Doktorantów

 • Maksym Łaszewski (m.laszewski@student.uw.edu.pl)
 • Anna Markowska (anna.markowska@uw.edu.pl)
 • Kinga Nelken (kinganelken@wp.pl)
 • Tomasz Panecki – przewodniczący (tpanecki@uw.edu.pl)

Delegaci do Komisji Stypendialnej

 • Maksym Łaszewski (m.laszewski@student.uw.edu.pl)
 • Kinga Nelken (kinganelken@wp.pl)
 • Marta Werka (martawerka@gmail.com)

Delegat do Komisji Dydaktycznej

 • Katarzyna Tomasik (ktomasik@outlook.com)

Delegat do Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • Małgorzata Wojtaszczyk (pokrzywnicka.m@gmail.com)

Delegat do Komisji Wyborczej

 • Adriana Marcinkowska-Ochtyra (adriana.marcinkowska@uw.edu.pl)

Delegaci do Rady Wydziału

 • Marlena Kycko (marlenakycko@gmail.com)
 • Tomasz Panecki (tpanecki@uw.edu.pl)