Wydziałowa Rada Doktorantów

 • Karolina Sielicka (sielicka.karolina@gmail.com)
 • Oleh Skrynyk (oleh.skrynyk@gmail.com)
 • Katarzyna Słomska – przewodnicząca (k.slomska@uw.edu.pl)

Delegaci do Komisji Stypendialnej

 • Patrycja Fabijańska (p.fabijanska@student.uw.edu.pl)
 • Katarzyna Lach (katarzyna.m.lach@gmail.com)
 • Katarzyna Słomska (k.slomska@uw.edu.pl)

Delegat do Komisji Dydaktycznej

 • Katarzyna Słomska (k.slomska@uw.edu.pl)

Delegat do Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • Krzysztof Górny (kf.gorny@gmail.com)

Delegat do Komisji Wyborczej

 • Karolina Sielicka (sielicka.karolina@gmail.com)

Delegaci do Rady Wydziału

 • Karolina Sielicka (sielicka.karolina@gmail.com)
 • Katarzyna Słomska (k.slomska@uw.edu.pl)