Szkoły Doktorskie na UW

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów uległ zmianie. Studia doktoranckie będą stopniowo wygaszane.   W miejsce studiów doktorancki, zostały powołane 4 nowe szkoły doktorskie. Na stronach szkół można znaleźć informacje, o rekrutacji, regulamin studiów, harmonogram zajęć, aktualności i wiele innych.  Nowo powstałe szkoły doktorskie to :