Kierownik Studiów Doktoranckich


dr hab. Urszula Somorowska, prof UW 

Dyżur kierownika

poniedziałek 13:00 – 14:00, pok. 22

 

Rada Studiów Doktoranckich

(kadencja 01.10.2016 – 30.09.2020)

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

prof. dr hab. Jerzy Makowski

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

dr hab. Bogdan Zagajewski

dr hab. Maciej Dąbski

Przedstawiciel Doktorantów

Sekretariat

inż. Renata Grysińska
poniedziałek i wtorek godz. 9:00-14:00, pokój 22 – parter,
tel. 55 20 636