Festiwal Nauki

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW bierze aktywny udział w Festiwalu Nauki.

Rok 2018

W 2018 roku podczas 22 Festiwalu Nauki wykładowcy i doktoranci, a także studenci  WGSR UW przeprowadzili  zajęcia w postaci spotkań i warsztatów komputerowych:

  • Warszawa – jaka była, jaka jest, jaka będzie  (dr M. Fuhrmann, dr M. Madurowicz)

Celem zajęć jest poznanie przemian funkcji Warszawy – mieszkalnictwa, transportu, handlu i rekreacji. Podczas zajęć dzieci przygotują materiały na temat wizji miasta przyszłości  (27 IX godz. 10, sala 108 WGSR UW)

Zielona infrastruktura staje się istotnym elementem w kształtowaniu dzisiejszych miast (funkcje ekosystemowe, bioróżnorodność). Wykład zostanie poświęcony zasadom kształtowania tego typu założeń. (27.09.2018, godz. 16.00, sala 102 WGSR UW)

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata (27.09.2018, godz. 17.30, sala 102 WGSR UW)

Podczas warsztatów w sali komputerowej (2×15 osób równolegle w dwóch salach) uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odwiedzimy kilka ciekawych miejsc (28.09.2018, godz. 10, sale 20a i 20b WGSR UW)

Podczas warsztatów w sali komputerowej (2×15 osób równolegle w dwóch salach) uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (28.09.2018, godz. 12, sale 20a i 20b WGSR UW)

Rok 2017

Na spotkaniu poznamy różne sposoby “czytania” Wisły, różnorodność form, zjawisk i procesów występujących w korycie Wisły, spojrzymy na społeczno-kulturowe wartości rzeki i związane z nią krajobrazy.Spotkanie zorganizowane w “Roku Wisły” (2017-09-27 15:00, sala 102 WGSR UW)

Zostaną zaprezentowane aplikacje webGIS umożliwiające wirtualne zwiedzanie ciekawych miejsc nad Wisłą. Uczestnicy spotkania wezmą udział w quizie dotyczącym zaprezentowanych miejsc. Spotkanie zorganizowane w ramach “Roku Wisły” (2017-09-27 15:00, sala 102 WGSR UW)

Na wykładzie poznamy historię kilku fascynujących postaci botaników i jeszcze ciekawsze, często zawiłe drogi dotarcia do naszych ogrodów kilku gatunków ozdobnych roślin (2017-09-28 17:00, sala 102 WGSR UW)