Studia równoległe

Oferowane kierunki studiów:

Studia I stopnia (licencjackie)

Geografia – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie)

Geografia – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

————————————————–

Rejestracja na studia odbywać się będzie na stronie IRK UW.

Programy studiów można znaleźć na stronach:

 

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

  1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
  2. O przyjęcie na studia równoległe na WGSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2018 r. 3 rok studiów pierwszego stopnia lub 2 rok studiów drugiego stopnia.
  3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).

Terminy rejestracji: od 05.06 do 04.07.2018.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 13.07.2018.
Termin składania dokumentów: 16-20 i 23-24.07.2018.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

  1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
  2. O przyjęcie na studia równoległe na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2018 r. 2 rok studiów II stopnia.
  3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).

Terminy rejestracji: od 05.06 do 16.09.2018.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 19.09.2018.
Termin składania dokumentów: 20-21.09. oraz 24.09.2018.

Na studia równoległe obok innych dokumentów (pełny spis znajduje się na stronie IRK) należy złożyć zaświadczenie z macierzystej jednostki, o średniej z dotychczasowego toku studiów.
Studia niestacjonarne są płatne – tabela opłat za studia.