Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Kierunek Geografia

Informacje o studiach zamieszczone są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Programy studiów (specjalności):

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Informacje o studiach zamieszczone są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Program studiów: