Dzień Geografa

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW wspólnie z Komitetem Nauk Geograficznych PAN organizuje inicjatywę o nazwie Dzień Geografa, na którą zaprasza wszystkich zainteresowanych dyscypliną geograficzną, zwłaszcza nauczycieli wraz z uczniami.

Edycja 2015

W tym roku Dzień Geografa był pod hasłem “Mapa –  wizerunek świata“.

 

22 kwietnia 2015 r.
Dawna Biblioteka Uniwersytecka, Aula
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
9.45 Otwarcie spotkania
Powitanie uczestników przez Dziekana WGiSR prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego

 

Cześć I
10.00-12.00
Jak zobrazować pogodę i klimat? – dr hab. Elwira Żmudzka
Mapa w umyśle, umysł na mapie – dr Sylwia Dudek-Mańkowska, dr Alina Awramiuk-Godun, mgr Bartłomiej Iwańczak
Miasto, którego nie ma. Kartograficzny obraz nieistniejących obiektów i układów przestrzennych na dawnych planach Warszawy. – dr Paweł Weszpiński

 

W przerwie koncert na bębnach Djembe

 

Cześć II
12.30 – 15.00
Z mapą w górach – dr Marek Zgorzelski
Co obraz satelitarny mówi o trawie? – dr Anna Jarocińska
Przepływ informacji – czyli do czego hydrologowi potrzebna jest mapa? – dr Jarosław Suchożebrski
Samoloty bezzałogowe, to zabawka, czy profesjonalne narzędzie do kartowania? – dr inż. Anna Zmarz
Koncert na bębnach Djembe

 

Część warsztatowa (wycieczka)
W ciągu dnia zapraszamy na wycieczkę botaniczną po kampusie UW, którą poprowadzi mgr Tomasz Grabowski. Czas 90 min.
Rozpoznanie poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Określenie podstawowych cech jakimi powinny charakteryzować się rośliny tworzące zieleń miejską (wymagania siedliskowe, makro i mikroklimatyczne, cechy fizjonomiczne, fizjologiczne). Określenie zabiegów ogrodniczych koniecznych do utrzymania roślinności kampusu w pożądanym stanie (nawodnienie, koszenie, przycinanie żywopłotów, obcinanie zeschniętych gałęzi u drzew szybko rosnących, ochrona przed wymarzaniem, ochrona przed zasoleniem, sadzenie, siew).  Opis wyróżniających cech wybranych roślin  (gatunki trujące, gatunki egzotyczne, gatunki rzadkie, relikty taksonomiczne, gatunki kwitnące zimą).

Edycja 2014

W roku akademickim 2013/2014 Dzień Geografa był zorganizowany 23 kwietnia 2014 r. w Audytorium Budynku Starej Biblioteki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).