Geograficzne Spotkania na Krakowskim

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli na wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom geograficznym. Wykłady, organizowane cyklicznie od 9 lat, mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim jak i dalekim oraz poszerzenie wiedzy geograficznej.

Wstęp na wszystkie zajęcia jest otwarty, nie jest konieczne wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa, niemniej zachęcamy do wcześniejszego kontaktu, szczególnie w przypadku większych grup.

Wykłady odbywają się w czwartki w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 102 w godz. 15:00-16:30.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać na  adres geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

 

Nadchodzące spotkania

 

2 listopada  dr Wojciech Pokojski wprowadzi słuchaczy w świat geoinformacji, wygłaszając wykład pt. “Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?
 
Wykład jest poświęcony zasobom danych przestrzennych, które możemy wyszukać w Internecie. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przykładowe zbiory danych przestrzennych, umieszczone na portalach internetowych organów krajowej administracji publicznej, zbiory tworzone przez wolontariuszy oraz przykładowe zbiory wybranych agencji Unii Europejskiej. Omówione zostaną sposoby wyszukiwania informacji przestrzennej za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS). Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania danych przestrzennych do przeprowadzenia prostych analiz.
 
 9 listopada prof. dr hab. Maria Skoczek przybliży słuchaczom problematykę migracji Polaków na wykładzie pt. „Zmiany emigracji Polaków po 1980 roku”

Na wykładzie zostaną omówione cechy emigracji Polaków w ostatnich dziesięcioleciach ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zostaną przedstawione główne przyczyny wyjazdów, cechy emigrantów, kierunki wyjazdów i główne sektory zatrudnienia oraz skutki emigracji obserwowane w Polsce. Wprowadzeniem do wykładu będzie charakterystyka wybranych publikacji na temat zmian w mobilności przestrzennej ludności Polski.

 14 grudnia dr Piotr Kociszewski opowie o polskich miastach na wykładzie pt. ” “Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, Feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

 
Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania szerzej zostaną przedstawione zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołane będą przykłady ze świata. Udamy się także w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

 

Informacje o kolejnych wydarzeniach z tego cyklu będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Gorąco zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami do udziału w wykładach!

 

 Archiwum spotkań

Semestr zimowy 2017/2018

Pierwszy wykład w dniu 12 października  pt. “Bez mapy … ani rusz” wygłosiła dr Jolanta Korycka-Skorupa.

Wykład dotyczył mapy i jej znaczenia w pracy geografa. Był próbą odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebna jest mapa? Jak czytać i interpretować mapy? Było też słów kilka o historii, redagowaniu map oraz o nowych technologiach w kartografii.

* * * 

2017.04.27 – Gwadelupa w końcówce sezonu turystycznego (mgr Dorota Petryk)

2017.04.06. – Czy zdjęcie może ukraść duszę? (mgr Paweł Cywiński)

2017-03.16 – Państwo w kawałkach – o samorządzie terytorialnym i podziałach administracyjnych w Polsce i w Europie (dr Adam Gendźwiłł)

2017.01.19 – Podróże Twojego podkoszulka szlakami międzynarodowej wymiany handlowej (dr hab. Waldemar Wilk)

2017.01.12 – Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych (dr hab. Joanna Angiel)

2016.12.15 – Geoinformacja w Internecie (dr Wojciech Pokojski)

2016.12.08 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2016.11.24 – O meandrach współpracy międzyludzkiej i międzygminnej (dr hab. Marta Lackowska)

2016.11.17 – Regiony Japonii – Kraj Kwitnącej Wiśni przed i po Fukushimie (mgr Maciej Kałaska)

2015.06.19 – WARSZTATY: Jak rozpoznawać skały (dr hab. Irena Tsermegas), Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun), Wycieczkę botaniczna po kampusie UW (mgr Tomasz Grabowski), O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska)

2015.02.05 – ZIMOWE LEKCJE: Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun), Geoportale i wirtualne globusy – co możemy w nich znaleźć? (dr Paulina Pokojska), O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska), Zdjęcia satelitarne dla każdego (mgr Edwin Raczko), Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego (mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra)

2014.12.11 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2014.12.04 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)

2014.11.27 – Region, którego nie ma na mapie – o zarządzaniu regionami miejskimi (dr Marta Lackowska)

2014.11.06 – Za sucho, za mokro – czyli od powodzi do suszy hydrologicznej (dr Jarosław Suchożebrski)

2013.12.12 – Ocieplenie klimatu a kriosfera (dr Maciej Dąbski)

2013.12.05 – Wirtualna woda w realnym świecie (dr Jarosław Suchożebrski)

2013.11.28 – Geoportale – świat map dla każdego internauty (dr Wojciech Pokojski)

2013.11.21 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)

2013.04.09 – Jak położenie geograficzne Polski wpływa na klimat i nasze życie? (dr Katarzyna Grabowska, Patryk Korzeniecki)

2013.03.19 – Problem degradacji i ochrony gleb miejskich (dr Barbara Braun)

2013.02.26 – Czy leci z nami pilot? Czyli o personelu w turystyce słów kilka… (Piotr Kociszewski)

2013.02.19 – Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska (Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko)

2012.12.04 – Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej (dr Katarzyna Duda-Gromada)

2012.11.20 – Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce (dr Bożena Kicińska)

2012.04.03 – Czy i jak Unia Europejska zmienia polskie samorządy? (prof. dr hab. Paweł Swianiewicz)

2012.03.20 – Człowiek i środowisko: naturalne zagrożenia w Stanach Zjednoczonych (dr Dorota Rucińska)

2011.12.13 – Obrazy satelitarne a regiony geograficzne Polski (prof. dr hab. Jan R. Olędzki)

2011.11.20 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2011.11.15 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)

2011.10.25 – Ocieplenie klimatu na obszarach zlodowaconych – szanse i zagrożenia dla gospodarki (dr Maciej Dąbski)

2011.10.18 – Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas? (dr Bogdan Zagajewski)

2011.09.29 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2011.04.14 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)

2011.04.07 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)

2011.03.31 – Urban sprawl – kosztowny rozwój miast (dr Dorota Mantey)

2011.03.17 – Właściwości i wykorzystanie wód mineralnych (dr Aneta Afelt)

2011.03.10 – Indie (dr Marek Zgorzelski)

2011.01.20 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2011.01.13 – Na drodze do miasta idealnego (dr Marek Pieniążek)

2011.01.11 – Dylematy systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce (dr Witold Lenart)

2010.12.09 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2010.12.07 – Człowiek na pustyni (dr Andrzej Walewski)

2010.11.25 – Grunty strukturalne w Polsce – efekt działania mrozu (dr Maciej Dąbski)

2010.11.23 – Zasoby wodne Mazowsza (dr Danuta Dobak)

2010.11.18 – Woda jako przyczyna konfliktów (dr Jarosław Suchożebrski)

2010.10.28 – Burze – groźne zjawisko pogodowe (dr Katarzyna Grabowska)

2010.10.26 – Piętrowość na wulkanach w strefie równikowej na przykładzie Kilimandżaro w Afryce i Cotopaxi w Ameryce Południowej (dr Iwona Szumacher)

2010.10.21 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)

2010.10.19 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)

2010.10.07 – Klęski żywiołowe – winna przyroda czy może człowiek (prof. dr hab. Florian Plit)

2010.10.05 – Dubaj – metropolia na pustyni (dr Anna Dudek)

2010.04.20 – Współczesne przeobrażenia rzeźby polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)

2010.04.15 – Geografia gleb (dr Iwona Szumacher)

2010.04.13 – Japonia – tajemnica cudu gospodarczego (prof. UW, dr hab. Stefan Kałuski)

2010.03.25 – Zmienna pogoda – od pomiarów do prognozy (dr Katarzyna Grabowska)

2010.03.23 – Polityka regionalna Unii Europejskiej (dr Krzysztof Trzciński)

2010.03.11 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)

2010.03.09 – Rzeźba Polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)

2010.02.25 – Granice państwowe i ich podział (dr Stanisław Osiński)

2010.02.23 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)

2010.01.14 – Degradacja środowiska przyrodniczego (dr Anna Dudek)

2010.01.12 – Chmury jako świadectwo procesów atmosferycznych (dr Bożena Kicińska)

2009.12.08 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)

2009.12.05 – Pustynie świata (dr Barbara Woronko)

2009.12.01 – Szata roślinna Polski (dr Tomasz Grabowski)

2009.11.19 – Rzeka Wisła – skarb czy problem? (dr Joanna Angiel)

2009.11.17 – Rola wymiany handlowej z zagranicą w rozwoju gospodarczym Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2009.11.05 – Regiony turystyczne świata (dr Małgorzata Durydiwka)

2009.11.03 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2009.10.22 – Człowiek czynnikiem pustynnienia (prof. dr hab. Florian Plit)

2009.10.20 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)

2009.10.08 – Zmiany w rozmieszczeniu i liczbie ludności na Ziemi (dr Tomasz Wites)

2009.10.06 – Krajobrazy gór wysokich (dr Marek Zgorzelski)

2009.09.22 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)

2009.05.26 – Miasto w mieście – o nowych funkcjach centrów handlowych (mgr Magdalena Fuhrmann)

2009.05.21 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)

2009.05.12 – NIMBY, LULU, BANANA . dziwne nazwy znanych problemów, czyli o konfliktach przestrzennych (dr Waldemar Wilk)

2009.04.21 – Bezpieczeństwo energetyczne (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2009.03.31 – Goryle na sprzedaż? – szansa dla afrykańskich parków narodowych (dr Anna Dudek)

2009.03.17 – Egipt – czy wciąż jeszcze jest darem Nilu? (prof. dr hab. Florian Plit)

2009.03.10 – Dlaczego turyści jeżdżą na wyspy tropikalne? (prof. UW, dr hab. Maciej Jędrusik)

2009.02.24 – Cyklony tropikalne – nadal nieodgadniona tajemnica? (dr Krzysztof Olszewski)

2009.02.17 – Globalne ocieplenie. Czy grozi nam potop? (dr Dariusz Woronko)

2009.01.13 – Czy warto chronić lasy tropikalne? (prof. dr hab. Jerzy Makowski)

2008.12.16 – Islandia – niesamowita przyroda i teren badań geograficznych (dr Maciej Dąbski)

2008.12.04 – Geografia granic politycznych. Anachronizm czy aktualny problem (dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW)

2008.12.02 – Andyjskie naj… – geograficzne rekordy i osobliwości Andów (dr Wojciech Lewandowski)