Geograficzne Spotkania na Krakowskim

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli na wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom geograficznym. Wykłady, organizowane cyklicznie od 9 lat, mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim jak i dalekim oraz poszerzenie wiedzy geograficznej.

Wstęp na wszystkie zajęcia jest otwarty. Ze względu na duże zainteresowanie prelekcjami mamy prośbę o wcześniejszy kontakt mailowy większych grup w celu rezerwacji  miejsc na wybrany wykład. W razie wyczerpania wolnych miejsc, na stronie zostanie zamieszczona informacja o wstrzymaniu rezerwacji.

Wykłady odbywają się w czwartki w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 102 w godz. 15:00-16:30.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać na  adres geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

Gorąco zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami do udziału w wykładach!

UWAGA:  W związku z wyczerpaniem limitu miejsc, wstrzymujemy dalsze zapisy na wykłady zaplanowany na 22 lutego i 1 marca. Wszystkie dotychczasowe potwierdzone zgłoszenia pozostają aktualne – zgłoszone grupy otrzymają maile z potwierdzeniem rezerwacji.

Bardzo nam przykro, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie możemy zapewnić, że osoby, które nie mają potwierdzonej rezerwacji, będą mogły wziąć udział w prelekcji.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres geograficzne.spotkania@uw.edu.pl

Wszystkie dotychczasowe potwierdzone zgłoszenia pozostają aktualne – zgłoszone grupy otrzymają maile z potwierdzeniem rezerwacji.

ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2018 r. 

Nadchodzące spotkania w semestrze letnim 2017/2018

W nadchodzącym semestrze odbędzie się 7 wykładów w następujących terminach: 22 lutego, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 19 kwietnia oraz 26 kwietnia. Poniżej przedstawiamy tytuły wykładów wraz z krótkim wprowadzeniem.

22 lutego 2018 r.   “Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – dr Piotr Kociszewski (ZAMKNIĘTA LISTA ZGŁOSZEŃ)

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania szerzej zostaną przedstawione zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołane będą przykłady ze świata. Udamy się także w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

Wykład z uwagi na duże zainteresowanie będzie powtórzeniem prelekcji z dnia 14 grudnia 2017 r.

1 marca 2018 r.  “Geolokalizacja i mikrotargeting. Jak prowadzi się kampanie polityczne i wygrywa wybory na Facebooku?”– mgr Paweł Cywiński (ZAMKNIĘTA LISTA ZGŁOSZEŃ)

Nie da się obecnie wygrać wyborów parlamentarnych bądź prezydenckich bez skutecznej kampanii w mediach społecznościowych. Na wykładzie dowiemy się, jak za pomocą najnowszych technik docierać do określonych grup wyborców z precyzyjnie przygotowanym pod nich przekazem. Dowiemy się też, jak Big Data, mikrotargeting i geotagi są wykorzystywane przez sztaby wyborcze.

8 marca 2018 r.   Piękno ukryte pod naszymi stopami – o glebach występujących w Polsce” – dr Agnieszka Sosnowska

Geografowie wiedzą, że pod stopami ukryte jest niezwykłe piękno. Może mieć barwę czarną, jak w czarnoziemach, zieloną, jak w poziomie oglejenia lub białą, jak w bielicach. Czasem przyczepia się uporczywie do łopaty, a czasem osypuje już przy pierwszej próbie kopania. W trakcie wykładu poznają Państwo najbardziej rozpowszechnione gleby, które występują w Polsce. Będzie mowa o miejscach, gdzie można je spotkać oraz czym się one charakteryzują. Nie zabraknie informacji o wykorzystaniu gleb i  ich zagrożeniach, będzie również dużo ciekawych historii z życia “kopaczy” gleb.

15 marca 2018 r.  “Permafrost, Yedoma, wybuchy metanu – czyli o skutkach ocieplenia Arktyki”  dr hab. M. Dąbski

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się ocieplenie klimatu Arktyki, co skutkuje m.in. kurczeniem się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zanikiem wieloletniej zmarzliny. Z rozmarzającej tundry wydziela się coraz intensywniej metan  bardzo silny gaz cieplarniany, co niekiedy prowadzi do niespodziewanych eksplozji i powstawania nietypowych kraterów. Zapraszamy na wycieczkę w krajobrazy Arktyki, podlegające obecnie bardzo szybkim przekształceniom.

22 marca 2018 r.  „Co z tą wodą? O sytuacji hydrologicznej w Polsce i na świecie” – dr Jarosław  Suchożebrski

Czy w Polsce mamy deficyt wodny? Jak wyglądają zasoby wodne Polski na tle innych krajów? Czy grożą nam katastrofalne powodzie i susze hydrologiczne? Czy i jak możemy im przeciwdziałać? Na te i na inne pytania dr J. Suchożebrski postara się odpowiedzieć podczas wykładu.

W kwietniu przewidujemy dwa wykłady; w późniejszym terminie podamy więcej szczegółów:

19 kwietnia 2018 r.  Ameryka Łacińska w polskich badaniach geograficznych  – prof. dr hab. M. Czerny, dr hab. B. Lasocka-Jagermann

26 kwietnia 2018 r. Dane cyfrowe i analizy przestrzenne w geografiidr Wojciech Pokojski

Archiwum spotkań

Semestr zimowy 2017/2018

Pierwszy wykład w dniu 12 października  pt. “Bez mapy … ani rusz” wygłosiła dr Jolanta Korycka-Skorupa.

Wykład dotyczył mapy i jej znaczenia w pracy geografa. Był próbą odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebna jest mapa? Jak czytać i interpretować mapy? Było też słów kilka o historii, redagowaniu map oraz o nowych technologiach w kartografii.

2 listopada  dr Wojciech Pokojski wprowadził słuchaczy w świat geoinformacji, wygłaszając wykład pt. “Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?
Wykład był poświęcony zasobom danych przestrzennych, które możemy wyszukać w Internecie. Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykładowe zbiory danych przestrzennych, umieszczone na portalach internetowych organów krajowej administracji publicznej, zbiory tworzone przez wolontariuszy oraz przykładowe zbiory wybranych agencji Unii Europejskiej. Omówione zostały sposoby wyszukiwania informacji przestrzennej za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS). Przedstawione zostały możliwości wykorzystania danych przestrzennych do przeprowadzenia prostych analiz.

9 listopada prof. dr hab. Maria Skoczek przybliżyła słuchaczom problematykę migracji Polaków na wykładzie pt. „Zmiany emigracji Polaków po 1980 roku”

Na wykładzie omówiono cechy emigracji Polaków w ostatnich dziesięcioleciach ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono główne przyczyny wyjazdów, cechy emigrantów, kierunki wyjazdów i główne sektory zatrudnienia oraz skutki emigracji obserwowane w Polsce. Wprowadzeniem do wykładu była charakterystyka wybranych publikacji na temat zmian w mobilności przestrzennej ludności Polski.

7 grudnia 2017 roku dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska przybliżyła słuchaczom zagadnienie rewitalizacji miast, wygłaszając wykład pt. „Od “brzydkiego” do “ładnego” – czyli czym jest rewitalizacja oraz kilka innych trudnych słówek”

Celem zajęć było wyjaśnienie słuchaczom znaczenia – tak dziś modnego i odmienianego na wszystkie sposoby słowa – rewitalizacja. Uczniowie poznali również inne pojęcia takie jak: obszary kryzysowe, gentryfikacja oraz dowiedzieli się czym jest środowiskowa nierówność społeczna. Zobaczyli w jaki sposób można przekształcić tereny do tej pory niechciane i niewidoczne w strukturze miasta, tak aby stały się atrakcyjnymi przestrzeniami (np. parkowymi) dla jego mieszkańców. Na wykładzie słuchacze poznali też wartość roślinności samoistnie zasiedlającej obszary zdegradowane oraz znaczenie owej szaty roślinnej dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Wykład został zakończony próbą zaprojektowania ogrodu społecznościowego, przyjaznego nie tylko dla lokalnych mieszkańców danej przestrzeni, ale również dla miejskich zwierząt, m.in. ptaków.

14 grudnia 2017 r.  dr Piotr Kociszewski wygłosił wykład pt. ““Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, Feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania szerzej zostaną przedstawione zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołane będą przykłady ze świata. Udamy się także w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

11 stycznia 2018 roku mgr Dorota Petryk opowiedziała, jak można mierzyć poziom szczęścia na wykładzie pt. “Dwutygodniowa wiza do Krainy Uśmiechu – kilka słów o zadowoleniu z życia mieszkańców Tajlandii”

 W 2006 roku poza Europą najwyższy poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania wyrazili mieszkańcy Bahamów (piąte miejsce, jeśli wierzyć wskaźnikowi zadowolenia z życia SLI). Patrząc na HPI (Happy Planet Index, nie należy mylić z Human Poverty Index) z 2012 roku, największe szczęście zagościło na Kostaryce, w Meksyku i Kolumbii. Najbardziej rozwiniętym krajem w 2016 roku według HDI była Norwegia (niezmiennie okupuje najwyższy stopień podium od 8 lat). Natomiast w Tajlandii w 2016 roku skonsumowano ponad 3 miliony paczek makaronów typu instant! Ale to chyba nie dlatego Tajowie zaliczani są do grupy narodów tzw. szczęśliwych. Szczęśliwych – czyli jakich? Czy i w jaki sposób można zmierzyć poziom “szczęścia”? 

* * *

Wcześniejsze spotkania

2017.04.27 – Gwadelupa w końcówce sezonu turystycznego (mgr Dorota Petryk)

2017.04.06. – Czy zdjęcie może ukraść duszę? (mgr Paweł Cywiński)

2017-03.16 – Państwo w kawałkach – o samorządzie terytorialnym i podziałach administracyjnych w Polsce i w Europie (dr Adam Gendźwiłł)

2017.01.19 – Podróże Twojego podkoszulka szlakami międzynarodowej wymiany handlowej (dr hab. Waldemar Wilk)

2017.01.12 – Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych (dr hab. Joanna Angiel)

2016.12.15 – Geoinformacja w Internecie (dr Wojciech Pokojski)

2016.12.08 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2016.11.24 – O meandrach współpracy międzyludzkiej i międzygminnej (dr hab. Marta Lackowska)

2016.11.17 – Regiony Japonii – Kraj Kwitnącej Wiśni przed i po Fukushimie (mgr Maciej Kałaska)

2016.03.17 Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jako źródło informacji przestrzennej (dr Wojciech Pokojski)

2016.03.03 – Co nas ciągnie do miasta? Wpływ migracji na strukturę społeczną miasta (dr Sylwia Dudek-Mańkowska)

2016.02.18 – „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” – i co z tego wynika dla niej i dla nas  (dr hab. Joanna Angiel)

2016.01.26 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)

2016.01.14 – Ginące krajobrazy Polski (dr Wojciech Lewandowski)

2015.12.10 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2015.11.19 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)

2015.11.05 – Czym jest GIS i jakie są jego zastosowania? (dr Paulina Pokojska)

2015.10.22 – Śladami piratów, bukanierów i korsarzy – czyli czy piraci mogą pomóc uczyć się geografii  (dr Wojciech Lewandowski)

2015.10.08 –  Jak policzyć pingwiny?  (dr Anna Zmarz, dr Piotr Pabjanek)

2015.06.19 – WARSZTATY:

  • Jak rozpoznawać skały (dr hab. Irena Tsermegas),
  • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
  • Wycieczkę botaniczna po kampusie UW (mgr Tomasz Grabowski),
  • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska)

2015.02.05 – ZIMOWE LEKCJE:

  • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
  • Geoportale i wirtualne globusy – co możemy w nich znaleźć? (dr Paulina Pokojska),
  • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska), Zdjęcia satelitarne dla każdego (mgr Edwin Raczko),
  • Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego (mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra)

2014.12.11 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2014.12.04 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)

2014.11.27 – Region, którego nie ma na mapie – o zarządzaniu regionami miejskimi (dr Marta Lackowska)

2014.11.21 – WebGIS na lekcji geografii  (dr Wojciech Pokojski) (warsztaty komputerowe)

2014.11.06 – Za sucho, za mokro – czyli od powodzi do suszy hydrologicznej (dr Jarosław Suchożebrski)

2013.12.12 – Ocieplenie klimatu a kriosfera (dr Maciej Dąbski)

2013.12.05 – Wirtualna woda w realnym świecie (dr Jarosław Suchożebrski)

2013.11.28 – Geoportale – świat map dla każdego internauty (dr Wojciech Pokojski)

2013.11.21 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)

2013.04.09 – Jak położenie geograficzne Polski wpływa na klimat i nasze życie? (dr Katarzyna Grabowska, Patryk Korzeniecki)

2013.03.19 – Problem degradacji i ochrony gleb miejskich (dr Barbara Braun)

2013.02.26 – Czy leci z nami pilot? Czyli o personelu w turystyce słów kilka… (Piotr Kociszewski)

2013.02.19 – Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska (Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko)

2012.12.04 – Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej (dr Katarzyna Duda-Gromada)

2012.11.20 – Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce (dr Bożena Kicińska)

2012.04.03 – Czy i jak Unia Europejska zmienia polskie samorządy? (prof. dr hab. Paweł Swianiewicz)

2012.03.20 – Człowiek i środowisko: naturalne zagrożenia w Stanach Zjednoczonych (dr Dorota Rucińska)

2011.12.13 – Obrazy satelitarne a regiony geograficzne Polski (prof. dr hab. Jan R. Olędzki)

2011.11.20 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2011.11.15 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)

2011.10.25 – Ocieplenie klimatu na obszarach zlodowaconych – szanse i zagrożenia dla gospodarki (dr Maciej Dąbski)

2011.10.18 – Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas? (dr Bogdan Zagajewski)

2011.09.29 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)

2011.04.14 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)

2011.04.07 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)

2011.03.31 – Urban sprawl – kosztowny rozwój miast (dr Dorota Mantey)

2011.03.17 – Właściwości i wykorzystanie wód mineralnych (dr Aneta Afelt)

2011.03.10 – Indie (dr Marek Zgorzelski)

2011.01.20 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2011.01.13 – Na drodze do miasta idealnego (dr Marek Pieniążek)

2011.01.11 – Dylematy systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce (dr Witold Lenart)

2010.12.09 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2010.12.07 – Człowiek na pustyni (dr Andrzej Walewski)

2010.11.25 – Grunty strukturalne w Polsce – efekt działania mrozu (dr Maciej Dąbski)

2010.11.23 – Zasoby wodne Mazowsza (dr Danuta Dobak)

2010.11.18 – Woda jako przyczyna konfliktów (dr Jarosław Suchożebrski)

2010.10.28 – Burze – groźne zjawisko pogodowe (dr Katarzyna Grabowska)

2010.10.26 – Piętrowość na wulkanach w strefie równikowej na przykładzie Kilimandżaro w Afryce i Cotopaxi w Ameryce Południowej (dr Iwona Szumacher)

2010.10.21 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)

2010.10.19 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)

2010.10.07 – Klęski żywiołowe – winna przyroda czy może człowiek (prof. dr hab. Florian Plit)

2010.10.05 – Dubaj – metropolia na pustyni (dr Anna Dudek)

2010.04.20 – Współczesne przeobrażenia rzeźby polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)

2010.04.15 – Geografia gleb (dr Iwona Szumacher)

2010.04.13 – Japonia – tajemnica cudu gospodarczego (prof. UW, dr hab. Stefan Kałuski)

2010.03.25 – Zmienna pogoda – od pomiarów do prognozy (dr Katarzyna Grabowska)

2010.03.23 – Polityka regionalna Unii Europejskiej (dr Krzysztof Trzciński)

2010.03.11 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)

2010.03.09 – Rzeźba Polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)

2010.02.25 – Granice państwowe i ich podział (dr Stanisław Osiński)

2010.02.23 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)

2010.01.14 – Degradacja środowiska przyrodniczego (dr Anna Dudek)

2010.01.12 – Chmury jako świadectwo procesów atmosferycznych (dr Bożena Kicińska)

2009.12.08 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)

2009.12.05 – Pustynie świata (dr Barbara Woronko)

2009.12.01 – Szata roślinna Polski (dr Tomasz Grabowski)

2009.11.19 – Rzeka Wisła – skarb czy problem? (dr Joanna Angiel)

2009.11.17 – Rola wymiany handlowej z zagranicą w rozwoju gospodarczym Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2009.11.05 – Regiony turystyczne świata (dr Małgorzata Durydiwka)

2009.11.03 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)

2009.10.22 – Człowiek czynnikiem pustynnienia (prof. dr hab. Florian Plit)

2009.10.20 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)

2009.10.08 – Zmiany w rozmieszczeniu i liczbie ludności na Ziemi (dr Tomasz Wites)

2009.10.06 – Krajobrazy gór wysokich (dr Marek Zgorzelski)

2009.09.22 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)

2009.05.26 – Miasto w mieście – o nowych funkcjach centrów handlowych (mgr Magdalena Fuhrmann)

2009.05.21 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)

2009.05.12 – NIMBY, LULU, BANANA . dziwne nazwy znanych problemów, czyli o konfliktach przestrzennych (dr Waldemar Wilk)

2009.04.21 – Bezpieczeństwo energetyczne (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)

2009.03.31 – Goryle na sprzedaż? – szansa dla afrykańskich parków narodowych (dr Anna Dudek)

2009.03.17 – Egipt – czy wciąż jeszcze jest darem Nilu? (prof. dr hab. Florian Plit)

2009.03.10 – Dlaczego turyści jeżdżą na wyspy tropikalne? (prof. UW, dr hab. Maciej Jędrusik)

2009.02.24 – Cyklony tropikalne – nadal nieodgadniona tajemnica? (dr Krzysztof Olszewski)

2009.02.17 – Globalne ocieplenie. Czy grozi nam potop? (dr Dariusz Woronko)

2009.01.13 – Czy warto chronić lasy tropikalne? (prof. dr hab. Jerzy Makowski)

2008.12.16 – Islandia – niesamowita przyroda i teren badań geograficznych (dr Maciej Dąbski)

2008.12.04 – Geografia granic politycznych. Anachronizm czy aktualny problem (dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW)

2008.12.02 – Andyjskie naj… – geograficzne rekordy i osobliwości Andów (dr Wojciech Lewandowski)