Geograficzne Spotkania na Krakowskim

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych,  starszych klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli na wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom geograficznym. Wykłady mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim jak i dalekim oraz poszerzenie wiedzy geograficznej.

Wstęp na wszystkie zajęcia jest otwarty. Ze względu na duże zainteresowanie prelekcjami mamy prośbę o wcześniejszy kontakt mailowy większych grup w celu rezerwacji  miejsc na wybrany wykład. W razie wyczerpania wolnych miejsc, na stronie zostanie zamieszczona informacja o wstrzymaniu rezerwacji.

Wykłady odbywają się w czwartki w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 102 w godz. 15:00-16:30.

Zgłoszenia, wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres geograficzne.spotkania@uw.edu.pl.

Koordynatorem Geograficznych Spotkań na Krakowskim jest dr Paulina Pokojska.

Program prelekcji na semestr zimowy 2020/2021 przedstawimy w dniu 13 października 2020 r.  W związku z sytuacją epidemiczną, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. 

 Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020 r.

 

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki  2019/2020 – semestr letni

 

W związku z  Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW  wykłady z cyklu „Geograficzne Spotkania na Krakowskim”, zaplanowane po tym terminie,  nie odbyły się.

27.02.2020. Zapis zmian klimatu i działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym  – dr Piotr Szwarczewski   

W trakcie wykładu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wykorzystania badań geologicznych, paleobotanicznych, archeologicznych i innych do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego w holocenie.

Środowisko przyrodnicze podlegało i podlega licznym transformacjom, zarówno w wyniku zmian klimatu, jak i gospodarczej działalności człowieka.  Zagadnienie zostanie przedstawione na wybranych przykładach z Polski.

5.03.2020.  Zamki, pałace i dwory jako ważny element polskiego krajobrazu kulturowego –  dr Piotr Kociszewski  

Zamki, pałace i dwory to bardzo istotne elementy polskiego krajobrazu kulturowego. Jednocześnie, jako obiekty dziedzictwa kulturowego – swoiste atrakcje turystyczne, które funkcjonują współcześnie w różny sposób. Część z nich to nadal wspaniałe „sanktuaria polskości”, będące muzeami wnętrz lub postaci, inne – prywatne siedziby, a jeszcze inne wykorzystywane są obecnie komercyjnie jako kompleksy hotelowo-restauracyjne. NIezależnie jednak od współczesnego przeznaczenia – mają w sobie magię, historię wartą poznania, ale często też specyfikę regionalną. Zapraszamy zatem do wspólnej wędrówki śladem wybranych przykładów niezwykle ciekawych zamków, dworów i pałaców z nutką spojrzenia geografa i krajoznawcy.

12.03.2020. Kraj Basków. Przyroda i człowiek  –  dr  Agnieszka Sosnowska     (WYKŁAD ODWOŁANY)

Kraj Basków to wspólnota autonomiczna położona w północnej części Hiszpanii. To miejsce, gdzie Góry Kantabryjskie zanurzają się w wodach Zatoki Biskajskiej. W przeszłości był to obszar zamieszkiwany głównie przez rybaków, pasterzy i górników. Obecnie jest najlepiej rozwiniętym gospodarczo regionem Hiszpanii. Pomimo tego rytm życia mieszkańców nadal wyznacza przede wszystkim przyroda. W trakcie wykładu dowiedzą się Państwo, kim właściwie są Baskowie, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Będzie mowa o ich języku, kulturze i tradycjach. Ale poznacie również historię nigdy nieuruchomionej elektrowni atomowej w Lemoiz, ikurinni oraz znanego obrazu Pablo Picassa.

26.03.2020.  Co z tą wodą? – dr Jarosław Suchożebrski  (WYKŁAD ODWOŁANY)

Postępujące zmiany klimatu budzą coraz większy niepokój o zasoby wodne. Czy grozi nam jej brak i wojny o wodę? A może czekają nas katastrofalne powodzie? Czy możemy się przed tym jakoś ochronić? A może musimy pogodzić się z katastroficznymi wizjami przyszłości? Na wykładzie przyjrzymy się naukowym prognozom dotyczącym przyszłości zasobów wodnych na Ziemi. Zobaczymy też przykłady adaptacji do skutków zmian w obiegu wody, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.  Zastanowimy się też, czy sami możemy coś zrobić …

2.04.2020. Uzdrowiska w Polsce i na świecie. Znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego   dr Katarzyna Podhorodecka  (WYKŁAD ODWOŁANY)

Turystyka medyczna cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Polskie uzdrowiska są doceniane nie tylko przez polskich turystów, ale również przez cudzoziemców. Podczas wykładu zostanie ukazane znaczenie ekonomiczne tego segmentu turystyki, potencjał jego dalszego rozwoju, a także zostanie wskazane, w jaki sposób budować markę turystyczną w oparciu o zasoby naturalne (np. wody mineralne, czyste powietrze, mikroklimat sprzyjający leczeniu).

16.04.2020. Boty, trolle i inne internetowe stwory. Jak kreują nasze postrzeganie świata – mgr Magdalena Skorupska (WYKŁAD ODWOŁANY)

Dzisiejszy świat jest zdominowany przez informacje pochodzące z Internetu. To tam szukamy wiadomości na temat najnowszych wydarzeń politycznych, społecznych czy kulturalnych. Jednak czy wiedza z sieci jest wiarygodna? Czy media nami nie manipulują? Na pewno słyszeliście o kontrowersjach związanych z wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Albo o masakrze na Rohingjach w Myanmarze. Albo o protestach żółtych kamizelek we Francji. Co łączy te trzy wydarzenia? Właśnie internetowa propaganda, która tak silnie wpłynęła na świadomość zwykłych ludzi, że postanowili oni „zmienić świat”. Zapraszam na wykład, w którym opowiem, jak sterują nami maszyny i jak nie dać się zmanipulować.

 

Rok akademicki 2019/2020  (semestr zimowy)

10.10.2019.  Amazonia – co o niej wiemy i jakie ma dla nas znaczenie? mgr Wojciech Doroszewicz   

Postaramy się przybliżyć Amazonię wraz ze wszystkimi problemami, z jakimi dziś się boryka. Dlaczego tak głośno w ostatnich tygodniach o pożarach w tym regionie, skoro lasy płoną każdego roku? I jak to w ogóle możliwe, że lasy deszczowe płoną? Czy uzasadnione jest nazywanie Amazonii płucami świata, a może jest ważna dla nas z innych powodów? Jak lasy deszczowe wpływają na klimat i jakie konsekwencje mogą mieć bieżące wydarzenia? Dlaczego Amazonia znika i co tracimy? Jaki my mamy wpływ i co możemy zrobić? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas wykładu.

7.11.2019. Poznajemy Polskę:  „Suwalszczyzna – kraina jak baśń  dr Piotr Kociszewski 

Suwalszczyzna to region Polski często postrzegany tylko przez pryzmat bieguna zimna. Zapraszamy zatem na wyprawę śladem ciekawostek o wiele szerszym charakterze – zarówno z perspektywy geografii fizycznej, jak i wątków społeczno-kulturowych.  Gdzie znajduje sie Suwalska Fudżijama, jak smakują kartacze, czy Ignacy Prądzyński to tylko znany dowódca czy rownież budowniczy? To tylko niektóre pytania, na które postaramy sie znaleźć odpowiedź!

21.11.2019.  Problemy urbanizacyjne Bangkoku – dr Katarzyna Podhorodecka   

Podczas wykładu omówione zostaną problemy urbanizacyjne Bangkoku: problemy związane z dużym natężeniem migracji, niedorozwojem sieci transportowej oraz z zanieczyszczeniem wody i  powietrza. Przedstawione zostaną proponowane rozwiązania  tych problemów, a także możliwości ich wdrożenia w najbliższej przyszłości.

5.12.2019. Rzeźba (po)lodowcowa i peryglacjalna – co nowego wiemy o genezie krajobrazów 

                   zimnych?   –  dr  hab.  Maciej Dąbski   

Współczesne ocieplenie klimatu przyczyniło się do wzrostu naukowego zainteresowania obszarami zimnymi. Pojawianie się uwolnionych spod lodu obszarów i topniejąca wieloletnia zmarzlina powodują wielkie zmiany w  krajobrazach polarnych i wysokogórskich.  Naukowcy pragną zrozumieć dynamikę lodowców i procesy zachodzące na tundrze. W ostatnich latach odkryli kilka ciekawych rzeczy – zapraszamy na wykład!

12.12.2019. Czy ekolog powinien korzystać z pomocy hydrologa? dr Maksym Łaszewski 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest zdecydowanie twierdząca, wspólną płaszczyzną zainteresowań zarówno geografów-hydrologów, jak i biologów-ekologów, są bowiem warunki abiotyczne środowiska wodnego, mające dominujący wpływ na zamieszkujące je organizmy. Wykład ma na celu przedstawienie znaczenia wybranych parametrów środowiskowych, będących przedmiotem badań hydrologicznych, w prawidłowym funkcjonowaniu zespołów organizmów wodnych. Rozważania będą prowadzone na przykładzie ichtiofauny, mającej duże znaczenie gospodarcze i społeczne.

10.01.2020.  Czy sztuczna inteligencja zastąpi kartografa? dr Izabela Karsznia, mgr Karolina Sielicka  

Podczas wykładu spróbujemy zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości sztuczna inteligencja zastąpi kartografa przy redakcji map. Opowiemy o zastosowaniu elementów sztucznej inteligencji do opracowania map.

Rok akademicki 2018/2019

„10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim” 

W grudniu 2018 roku roku minęło 10 lat, odkąd na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW została wygłoszona pierwsza prelekcja z tej serii. Z tej okazji wykłady w roku akademickim 2018/2019 zostały organizowane pod hasłem przewodnim  „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim” i miały charakter jubileuszowy.

Każdy wykład reprezentował jeden z 10 bloków tematycznych:

 • Teledetekcja
 • GIS i kartografia
 • Turystyka i rekreacja
 • Hydrologia i meteorologia
 • Polityka lokalna i samorząd terytorialny
 • Geografia miast
 • Geografia polityczna
 • Geografia regionalna
 • Geoekologia
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka 

25 kwietnia 2019 r.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA: Cud w mieście Escobara: od najbardziej niebezpiecznego do najbardziej innowacyjnego miasta na świecie – mgr Ewelina Biczyńska    

Znane całemu światu jako siedziba kartelu narkotykowego Medellin w latach ’80 i ’90 przeżywało prawdziwy kryzys przemocy. W walkach pomiędzy kartelami, bandami, bojówkami i wojskiem ginęły tysiące mieszkańców a miasto pogrążało się w chaosie. Od połowy lat 90. przemoc malała, a Medellin doświadczało spektakularnych przemian, widocznych zwłaszcza w odważnej i nowoczesnej architekturze, mającej poprawić życie licznej warstwie najuboższych. Dzięki takim inwestycjom i sprawnemu marketingowi świat zachwycił się Medellin. Wykład przybliży Słuchaczom kulisy tego „cudu z Medellin” i sekrety pozytywnych przemian. Wspólnie podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jak inwestycje w piękne budynki i nowe przestrzenie publiczne poprawiło jakość życia mieszkańców i z jakimi jeszcze problemami się borykają?

4 kwietnia 2019 r. 

GEOGRAFIA POLITYCZNA:   Miejsce Polski na współczesnej mapie politycznej świata – mgr Krzysztof  Górny  

W minionym roku obchodziliśmy stulecie niepodległości Polski, odrodzonej w 1918 roku po 123 latach zaborów. Tak okrągła rocznica stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się 100-letniej Polsce także z perspektywy geograficznej, a ściślej –  geograficzno-politycznej. Jak Kraj nad Wisłą wyglądał wówczas i jak wygląda dziś na tle sąsiadów, Europy i całego świata? Jak zmieniały się polskie granice, terytorium, skład narodowościowy czy przynależność do regionalnych ugrupowań politycznych? Gdzie współcześnie mieszkają Polacy za granicą? Co to jest polska „soft power”? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielone zostaną podczas niniejszej prelekcji.

28 marca 2019 r. 

GEOEKOLOGIA:  Roślinność Polski – spojrzenie przyrodnika, leśnika i rolnika mgr Tomasz Grabowski.

Podczas prelekcji Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami  opisu roślinności Polski, poznają jej roślinność potencjalną i rzeczywistą, dowiedzą się, jakie drzewa dominują w Polsce i wraz z wykładowcą spojrzą na roślinność występującą na terenie Polski na trzy różne sposoby: oczami przyrodnika, leśnika i rolnika.

14 marca 2019 r. 

GEOGRAFIA REGIONALNA: Co o nas wie nasz smartfon?  – mgr Paweł Cywiński

Współczesne smartfony są sprawnymi maszynami do zbierania danych. Na wykładzie dowiemy się, co i w jaki sposób smartfony o nas się dowiadują? Do czego zbierane dane są używane? I  jak z tym wszystkim łączy się geografia?

21 lutego 2019 r.  

GEOGRAFIA MIAST: Gdzie kończy się miasto, a zaczyna wieś, czyli o problemach współczesnej suburbanizacji – dr Dorota Mantey

Miasto wraz ze swoją strefą podmiejską tworzą nierozerwalną całość, a każda decyzja lokalizacyjna rodzi skutki funkcjonalne dla całego regionu. Geografia miast bada te zależności najbardziej kompleksowo ze wszystkich dyscyplin naukowych. Jeśli masz problem z dychotomicznym podziałem na miasto i wieś, zastanawiasz się, czy w przyszłości lepiej zainwestować we własny domek z ogródkiem na przedmieściach, czy może wybrać wielkomiejski zgiełk, a przy okazji nie dostrzegasz analogii pomiędzy miastem a rozlanym mlekiem, to ten wykład jest dla Ciebie! Zaczniemy od zdefiniowania czym jest suburbanizacja, porównamy suburbia polskie do amerykańskich, rozszyfrujemy zagadkowe pojęcie „urban sprawl” i poznamy ciemne oblicze tego zjawiska. Wszystko razem złoży się na obraz tzw. suburbanizacji „po polsku”.

17 stycznia 2019 r. 

POLITYKA LOKALNA I SAMORZĄD TERYTORIALNY:  Śpiąca królewna i 70 krasnoludków, czyli burzliwa historia zarządzania metropolitalnego wokół stolicy (i nie tylko) – dr hab. Marta Lackowska

Ostatnie lata przyniosły w Polsce ponowne ożywienie debaty nad zarządzaniem aglomeracjami miejskimi (obszarami metropolitalnymi). Podczas wykładu odniesiemy się do najnowszych wątków tej debaty metropolitalnej, pokazując między innymi, jak obszary te mogą być organizacyjnie wpasowane w podział administracyjny kraju. Omówione zostaną główne problemy związane z zarządzaniem metropolitalnym oraz ich podstawowe rozwiązania. Zastanowimy się wspólnie, czy zarządzanie metropolitalne ma znaczenie dla zwykłych mieszkańców oraz nad tym, czy istnieje „metropolitalna tożsamość terytorialna”. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócimy na Obszar Metropolitalny Warszawy i historię współpracy międzygminnej na jego terenie (m.in. rolę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w budowie współpracy metropolitalnej; propozycję ustawy dla Warszawy z 2017 r. – tzw. „lex Sasin” oraz podział Mazowsza na dwie jednostki NUTS 2 i jego wpływ na zarządzanie metropolitalne w stołecznej metropolii).

13 grudnia 2018 r. 

HYDROLOGIA I METEOROLOGIA: Od suszy do powodzi. Zasoby wodne a globalne zmiany klimatu  dr Jarosław Suchożebrski

 Badania naukowców wskazują, że klimat zmienia się coraz szybciej. Zmiany klimatyczne wpływają bezpośrednio na światowe zasoby wody. Globalne ocieplenie sprawia, że topnieją lodowce i jednocześnie coraz więcej obszarów pustynnieje. Coraz dokładniejsze modele klimatyczne prognozują, że tam, gdzie jest dużo opadów, będzie ich jeszcze więcej, natomiast tam, gdzie już teraz wody brakuje, w przyszłości będzie jej jeszcze mniej. A czy my mamy się czego obawiać? Czy grożą nam powodzie, czy raczej musimy obawiać się że zabraknie nam wody? Podczas zajęć Uczestnicy szukali odpowiedzi na te pytania i pytanie nadrzędne:  co tak naprawdę nam grozi i czy możemy się przed tym jakoś obronić?

 6 grudnia  2018 r.  

TURYSTYKA I REKREACJA:  Turystyka kulinarna – z czym to się je? –  dr Piotr Kociszewski

Targi żywności, szlaki kulinarne i festiwale smaku – to tylko niektóre określenia, które pojawiają się coraz częściej także w przestrzeni turystycznej, stając  się wystarczającą motywacją do wyruszenia w drogę… Wpisują się zatem w coraz wyraźniejszy, również w Polsce, nurt turystyczny – turystykę kulinarną.

Jakie są trendy w turystyce kulinarnej, kim jest turysta kulinarny, wreszcie jaką formę mogą przybierać atrakcje turystyki kulinarnej ? Na te pytania wraz z wykładowcą poszukiwali odpowiedzi uczestnicy spotkania, identyfikując „smaczki” turystyki kulinarnej z różnych regionów Polski.

22 listopada 2018 r. 

GIS I KARTOGRAFIA:  Co nowego w kartografii?  Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkownikudr  Jolanta Korycka-Skorupa

W dobie nowoczesnych technologii zmieniają się nie tylko mapy, ale i oczekiwania ich użytkowników. Podczas wykładu podjęte zostały wątki związane z (r)ewolucją kartograficzną na przełomie XX i XXI wieku oraz oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi odbiorców map.

25 października 2018 r. 

TELEDETEKCJA:  „Ziemia z perspektywy satelity” –  zastosowania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w geografii –  dr  hab. Bogdan Zagajewski

W trakcie wykładu przedstawione zostały najbardziej popularne i powszechnie dostępne zdjęcia satelitarne służące do obrazowania zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi. W prezentacji zawarto przykłady służące do badania atmosfery, wód powierzchniowych, roślinności, geologii, a także podstawowe zasady pozyskania i przetwarzania zdjęć satelitarnych.

Rok akademicki 2017/2018

Spotkania w semestrze letnim 2017/2018

26 kwietnia 2018 r. dr Wojciech Pokojski opowiedział o roli danych przestrzennych w badaniach geograficznych na wykładzie pt. „Dane cyfrowe i analizy przestrzenne w geografii”. 

Dane cyfrowe, geodane, dane przestrzenne – czym są, gdzie można je znaleźć  i do czego można je wykorzystać – o tym była mowa na wykładzie dr W. Pokojskiego. Słuchacze dowiedzieli się, jaka jest rola geograficznych danych cyfrowych we współczesnym świecie, w jakim celu się je stosuje i jakimi metodami przetwarza.

19 kwietnia 2018 r.   prof. dr hab. M. Czerny oraz dr hab. B. Lisocka-Jaegermann przeniosły słuchaczy na drugą półkulę Ziemi, wygłaszając wykład pt. Ameryka Łacińska w polskich badaniach geograficznych 

Dlaczego Ameryka Łacińska od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę polskich geografów? Co studia nad Ameryką Łacińską wnoszą do naszej wiedzy o współczesnym świecie?  Prelegentki spróbują odpowiedzieć na te pytania przedstawiając region, najważniejsze nurty geograficznych badań latynoamerykanistycznych i swoje prace badawcze.  Prof. dr hab. Mirosława Czerny opowie o latynoamerykańskimi miastach, a dr hab. Lisocka-Jaegermann o zmianach zachodzących na obszarach wiejskich i o alternatywach dla tradycyjnych koncepcji rozwoju.

22 marca 2018 r.  dr Jarosław  Suchożebrski przedstawił słuchaczom temat: „Co z tą wodą? O sytuacji hydrologicznej w Polsce i na świecie” 

Czy w Polsce mamy deficyt wodny? Jak wyglądają zasoby wodne Polski na tle innych krajów? Czy grożą nam katastrofalne powodzie i susze hydrologiczne? Czy i jak możemy im przeciwdziałać? Na te i na inne pytania dr J. Suchożebrski postara się odpowiedzieć podczas wykładu.

15 marca 2018 r.  dr hab. M. Dąbski  wygłosił wykład pt. „Permafrost, Yedoma, wybuchy metanu – czyli o skutkach ocieplenia Arktyki” 

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się ocieplenie klimatu Arktyki, co skutkuje m.in. kurczeniem się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zanikiem wieloletniej zmarzliny. Z rozmarzającej tundry wydziela się coraz intensywniej metan  bardzo silny gaz cieplarniany, co niekiedy prowadzi do niespodziewanych eksplozji i powstawania nietypowych kraterów. Zapraszamy na wycieczkę w krajobrazy Arktyki, podlegające obecnie bardzo szybkim przekształceniom.

8 marca 2018 r. dr Agnieszka Sosnowska opowiedziała słuchaczom o glebach występujących w Polsce w czasie wykładu pt.  Piękno ukryte pod naszymi stopami – o glebach występujących w Polsce” 

Geografowie wiedzą, że pod stopami ukryte jest niezwykłe piękno. Może mieć barwę czarną, jak w czarnoziemach, zieloną, jak w poziomie oglejenia lub białą, jak w bielicach. Czasem przyczepia się uporczywie do łopaty, a czasem osypuje już przy pierwszej próbie kopania. W trakcie wykładu poznają Państwo najbardziej rozpowszechnione gleby, które występują w Polsce. Będzie mowa o miejscach, gdzie można je spotkać oraz czym się one charakteryzują. Nie zabraknie informacji o wykorzystaniu gleb i  ich zagrożeniach, będzie również dużo ciekawych historii z życia „kopaczy” gleb.

1 marca 2018 r.  mgr Paweł Cywiński wprowadził słuchaczy w zagadnienie: „Geolokalizacja i mikrotargeting. Jak prowadzi się kampanie polityczne i wygrywa wybory na Facebooku?”

Nie da się obecnie wygrać wyborów parlamentarnych bądź prezydenckich bez skutecznej kampanii w mediach społecznościowych. Na wykładzie dowiemy się, jak za pomocą najnowszych technik docierać do określonych grup wyborców z precyzyjnie przygotowanym pod nich przekazem. Dowiemy się też, jak Big Data, mikrotargeting i geotagi są wykorzystywane przez sztaby wyborcze.

22 lutego 2018 r.   dr Piotr Kociszewski wygłosił prelekcję pt. „Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” 

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania przedstawiono zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołano przykłady ze świata. Uczestnicy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

Wykład z uwagi na duże zainteresowanie był powtórzeniem prelekcji z dnia 14 grudnia 2017 r.

Semestr zimowy 2017/2018

Pierwszy wykład w dniu 12 października  pt. „Bez mapy … ani rusz” wygłosiła dr Jolanta Korycka-Skorupa.

Wykład dotyczył mapy i jej znaczenia w pracy geografa. Był próbą odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebna jest mapa? Jak czytać i interpretować mapy? Było też słów kilka o historii, redagowaniu map oraz o nowych technologiach w kartografii.

2 listopada  dr Wojciech Pokojski wprowadził słuchaczy w świat geoinformacji, wygłaszając wykład pt. „Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?
Wykład był poświęcony zasobom danych przestrzennych, które możemy wyszukać w Internecie. Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykładowe zbiory danych przestrzennych, umieszczone na portalach internetowych organów krajowej administracji publicznej, zbiory tworzone przez wolontariuszy oraz przykładowe zbiory wybranych agencji Unii Europejskiej. Omówione zostały sposoby wyszukiwania informacji przestrzennej za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS). Przedstawione zostały możliwości wykorzystania danych przestrzennych do przeprowadzenia prostych analiz.

9 listopada prof. dr hab. Maria Skoczek przybliżyła słuchaczom problematykę migracji Polaków na wykładzie pt. „Zmiany emigracji Polaków po 1980 roku”

Na wykładzie omówiono cechy emigracji Polaków w ostatnich dziesięcioleciach ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono główne przyczyny wyjazdów, cechy emigrantów, kierunki wyjazdów i główne sektory zatrudnienia oraz skutki emigracji obserwowane w Polsce. Wprowadzeniem do wykładu była charakterystyka wybranych publikacji na temat zmian w mobilności przestrzennej ludności Polski.

7 grudnia 2017 roku dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska przybliżyła słuchaczom zagadnienie rewitalizacji miast, wygłaszając wykład pt. „Od „brzydkiego” do „ładnego” – czyli czym jest rewitalizacja oraz kilka innych trudnych słówek”

Celem zajęć było wyjaśnienie słuchaczom znaczenia – tak dziś modnego i odmienianego na wszystkie sposoby słowa – rewitalizacja. Uczniowie poznali również inne pojęcia takie jak: obszary kryzysowe, gentryfikacja oraz dowiedzieli się czym jest środowiskowa nierówność społeczna. Zobaczyli w jaki sposób można przekształcić tereny do tej pory niechciane i niewidoczne w strukturze miasta, tak aby stały się atrakcyjnymi przestrzeniami (np. parkowymi) dla jego mieszkańców. Na wykładzie słuchacze poznali też wartość roślinności samoistnie zasiedlającej obszary zdegradowane oraz znaczenie owej szaty roślinnej dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Wykład został zakończony próbą zaprojektowania ogrodu społecznościowego, przyjaznego nie tylko dla lokalnych mieszkańców danej przestrzeni, ale również dla miejskich zwierząt, m.in. ptaków.

14 grudnia 2017 r.  dr Piotr Kociszewski wygłosił wykład pt. „“Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, Feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania szerzej przedstawiono zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołano przykłady ze świata. Uczestnicy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

11 stycznia 2018 roku mgr Dorota Petryk opowiedziała, jak można mierzyć poziom szczęścia na wykładzie pt. „Dwutygodniowa wiza do Krainy Uśmiechu – kilka słów o zadowoleniu z życia mieszkańców Tajlandii”

 W 2006 roku poza Europą najwyższy poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania wyrazili mieszkańcy Bahamów (piąte miejsce, jeśli wierzyć wskaźnikowi zadowolenia z życia SLI). Patrząc na HPI (Happy Planet Index, nie należy mylić z Human Poverty Index) z 2012 roku, największe szczęście zagościło na Kostaryce, w Meksyku i Kolumbii. Najbardziej rozwiniętym krajem w 2016 roku według HDI była Norwegia (niezmiennie okupuje najwyższy stopień podium od 8 lat). Natomiast w Tajlandii w 2016 roku skonsumowano ponad 3 miliony paczek makaronów typu instant! Ale to chyba nie dlatego Tajowie zaliczani są do grupy narodów tzw. szczęśliwych. Szczęśliwych – czyli jakich? Czy i w jaki sposób można zmierzyć poziom „szczęścia”?

 

Wcześniejsze spotkania

 • 2017.04.27 – Gwadelupa w końcówce sezonu turystycznego (mgr Dorota Petryk)
 • 2017.04.06. – Czy zdjęcie może ukraść duszę? (mgr Paweł Cywiński)
 • 2017-03.16 – Państwo w kawałkach – o samorządzie terytorialnym i podziałach administracyjnych w Polsce i w Europie (dr Adam Gendźwiłł)
 • 2017.01.19 – Podróże Twojego podkoszulka szlakami międzynarodowej wymiany handlowej (dr hab. Waldemar Wilk)
 • 2017.01.12 – Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych (dr hab. Joanna Angiel)
 • 2016.12.15 – Geoinformacja w Internecie (dr Wojciech Pokojski)
 • 2016.12.08 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2016.11.24 – O meandrach współpracy międzyludzkiej i międzygminnej (dr hab. Marta Lackowska)
 • 2016.11.17 – Regiony Japonii – Kraj Kwitnącej Wiśni przed i po Fukushimie (mgr Maciej Kałaska)
 • 2016.03.17 Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jako źródło informacji przestrzennej (dr Wojciech Pokojski)
 • 2016.03.03 – Co nas ciągnie do miasta? Wpływ migracji na strukturę społeczną miasta (dr Sylwia Dudek-Mańkowska)
 • 2016.02.18 – „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” – i co z tego wynika dla niej i dla nas  (dr hab. Joanna Angiel)
 • 2016.01.26 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2016.01.14 – Ginące krajobrazy Polski (dr Wojciech Lewandowski)
 • 2015.12.10 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2015.11.19 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2015.11.05 – Czym jest GIS i jakie są jego zastosowania? (dr Paulina Pokojska)
 • 2015.10.22 – Śladami piratów, bukanierów i korsarzy – czyli czy piraci mogą pomóc uczyć się geografii  (dr Wojciech Lewandowski)
 • 2015.10.08 –  Jak policzyć pingwiny?  (dr Anna Zmarz, dr Piotr Pabjanek)
 • 2015.06.19 – WARSZTATY
 • Jak rozpoznawać skały (dr hab. Irena Tsermegas),
 • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
 • Wycieczkę botaniczna po kampusie UW (mgr Tomasz Grabowski),
 • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2015.02.05 – ZIMOWE LEKCJE
 • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
 • Geoportale i wirtualne globusy – co możemy w nich znaleźć? (dr Paulina Pokojska),
 • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska), Zdjęcia satelitarne dla każdego (mgr Edwin Raczko),
 • Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego (mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra)
 • 2014.12.11 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2014.12.04 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2014.11.27 – Region, którego nie ma na mapie – o zarządzaniu regionami miejskimi (dr Marta Lackowska)
 • 2014.11.21 – WebGIS na lekcji geografii  (dr Wojciech Pokojski) (warsztaty komputerowe)
 • 2014.11.06 – Za sucho, za mokro – czyli od powodzi do suszy hydrologicznej (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2013.12.12 – Ocieplenie klimatu a kriosfera (dr Maciej Dąbski)
 • 2013.12.05 – Wirtualna woda w realnym świecie (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2013.11.28 – Geoportale – świat map dla każdego internauty (dr Wojciech Pokojski)
 • 2013.11.21 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2013.04.09 – Jak położenie geograficzne Polski wpływa na klimat i nasze życie? (dr Katarzyna Grabowska, Patryk Korzeniecki)
 • 2013.03.19 – Problem degradacji i ochrony gleb miejskich (dr Barbara Braun)
 • 2013.02.26 – Czy leci z nami pilot? Czyli o personelu w turystyce słów kilka… (Piotr Kociszewski)
 • 2013.02.19 – Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska (Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko)
 • 2012.12.04 – Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej (dr Katarzyna Duda-Gromada)
 • 2012.11.20 – Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce (dr Bożena Kicińska)
 • 2012.04.03 – Czy i jak Unia Europejska zmienia polskie samorządy? (prof. dr hab. Paweł Swianiewicz)
 • 2012.03.20 – Człowiek i środowisko: naturalne zagrożenia w Stanach Zjednoczonych (dr Dorota Rucińska)
 • 2011.12.13 – Obrazy satelitarne a regiony geograficzne Polski (prof. dr hab. Jan R. Olędzki)
 • 2011.11.20 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2011.11.15 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)
 • 2011.10.25 – Ocieplenie klimatu na obszarach zlodowaconych – szanse i zagrożenia dla gospodarki (dr Maciej Dąbski)
 • 2011.10.18 – Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas? (dr Bogdan Zagajewski)
 • 2011.09.29 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2011.04.14 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)
 • 2011.04.07 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)
 • 2011.03.31 – Urban sprawl – kosztowny rozwój miast (dr Dorota Mantey)
 • 2011.03.17 – Właściwości i wykorzystanie wód mineralnych (dr Aneta Afelt)
 • 2011.03.10 – Indie (dr Marek Zgorzelski)
 • 2011.01.20 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2011.01.13 – Na drodze do miasta idealnego (dr Marek Pieniążek)
 • 2011.01.11 – Dylematy systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce (dr Witold Lenart)
 • 2010.12.09 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2010.12.07 – Człowiek na pustyni (dr Andrzej Walewski)
 • 2010.11.25 – Grunty strukturalne w Polsce – efekt działania mrozu (dr Maciej Dąbski)
 • 2010.11.23 – Zasoby wodne Mazowsza (dr Danuta Dobak)
 • 2010.11.18 – Woda jako przyczyna konfliktów (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2010.10.28 – Burze – groźne zjawisko pogodowe (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2010.10.26 – Piętrowość na wulkanach w strefie równikowej na przykładzie Kilimandżaro w Afryce i Cotopaxi w Ameryce Południowej (dr Iwona Szumacher)
 • 2010.10.21 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)
 • 2010.10.19 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)
 • 2010.10.07 – Klęski żywiołowe – winna przyroda czy może człowiek (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2010.10.05 – Dubaj – metropolia na pustyni (dr Anna Dudek)
 • 2010.04.20 – Współczesne przeobrażenia rzeźby polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)
 • 2010.04.15 – Geografia gleb (dr Iwona Szumacher)
 • 2010.04.13 – Japonia – tajemnica cudu gospodarczego (prof. UW, dr hab. Stefan Kałuski)
 • 2010.03.25 – Zmienna pogoda – od pomiarów do prognozy (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2010.03.23 – Polityka regionalna Unii Europejskiej (dr Krzysztof Trzciński)
 • 2010.03.11 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2010.03.09 – Rzeźba Polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)
 • 2010.02.25 – Granice państwowe i ich podział (dr Stanisław Osiński)
 • 2010.02.23 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)
 • 2010.01.14 – Degradacja środowiska przyrodniczego (dr Anna Dudek)
 • 2010.01.12 – Chmury jako świadectwo procesów atmosferycznych (dr Bożena Kicińska)
 • 2009.12.08 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)
 • 2009.12.05 – Pustynie świata (dr Barbara Woronko)
 • 2009.12.01 – Szata roślinna Polski (dr Tomasz Grabowski)
 • 2009.11.19 – Rzeka Wisła – skarb czy problem? (dr Joanna Angiel)
 • 2009.11.17 – Rola wymiany handlowej z zagranicą w rozwoju gospodarczym Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2009.11.05 – Regiony turystyczne świata (dr Małgorzata Durydiwka)
 • 2009.11.03 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2009.10.22 – Człowiek czynnikiem pustynnienia (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2009.10.20 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)
 • 2009.10.08 – Zmiany w rozmieszczeniu i liczbie ludności na Ziemi (dr Tomasz Wites)
 • 2009.10.06 – Krajobrazy gór wysokich (dr Marek Zgorzelski)
 • 2009.09.22 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)
 • 2009.05.26 – Miasto w mieście – o nowych funkcjach centrów handlowych (mgr Magdalena Fuhrmann)
 • 2009.05.21 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)
 • 2009.05.12 – NIMBY, LULU, BANANA –  dziwne nazwy znanych problemów, czyli o konfliktach przestrzennych (dr Waldemar Wilk)
 • 2009.04.21 – Bezpieczeństwo energetyczne (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2009.03.31 – Goryle na sprzedaż? – szansa dla afrykańskich parków narodowych (dr Anna Dudek)
 • 2009.03.17 – Egipt – czy wciąż jeszcze jest darem Nilu? (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2009.03.10 – Dlaczego turyści jeżdżą na wyspy tropikalne? (prof. UW, dr hab. Maciej Jędrusik)
 • 2009.02.24 – Cyklony tropikalne – nadal nieodgadniona tajemnica? (dr Krzysztof Olszewski)
 • 2009.02.17 – Globalne ocieplenie. Czy grozi nam potop? (dr Dariusz Woronko)
 • 2009.01.13 – Czy warto chronić lasy tropikalne? (prof. dr hab. Jerzy Makowski)
 • 2008.12.16 – Islandia – niesamowita przyroda i teren badań geograficznych (dr Maciej Dąbski)
 • 2008.12.04 – Geografia granic politycznych. Anachronizm czy aktualny problem (dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW)
 • 2008.12.02 – Andyjskie naj… – geograficzne rekordy i osobliwości Andów (dr Wojciech Lewandowski)