Geograficzne Spotkania na Krakowskim

„10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, starszych klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli na wykłady poświęcone wybranym zagadnieniom geograficznym. Wykłady mają na celu zainteresowanie słuchaczy otaczającym ich światem, zarówno bliskim jak i dalekim oraz poszerzenie wiedzy geograficznej.

W tym roku mija 10 lat, odkąd na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW została wygłoszona pierwsza prelekcja z tej serii. Z tej okazji wykłady w tym roku będą miały charakter jubileuszowy i będą organizowane pod hasłem przewodnim  „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”.  Każdy wykład będzie reprezentował jeden z 10 bloków tematycznych:

 • Teledetekcja
 • GIS i kartografia
 • Turystyka i rekreacja
 • Hydrologia i meteorologia
 • Polityka lokalna i samorząd terytorialny
 • Geografia miast
 • Geografia polityczna
 • Geografia regionalna
 • Geomorfologia i geoekologia
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka

W semestrze zimowym odbędzie się 5 wykładów reprezentujących bloki tematyczne: teledetekcja, GIS i kartografia, turystyka i rekreacja, hydrologia i meteorologia, polityka lokalna i samorząd terytorialny.  Szczegółowy program prelekcji dotyczących kolejnych 5 bloków tematycznych  (geografia miast, geografia polityczna, geografia regionalna, geomorfologia i geoekologia, planowanie przestrzenne i urbanistyka) zostanie przedstawiony na przełomie stycznia i lutego 2019 r.

Wstęp na wszystkie zajęcia jest otwarty. Ze względu na duże zainteresowanie prelekcjami mamy prośbę o wcześniejszy kontakt mailowy większych grup w celu rezerwacji  miejsc na wybrany wykład. W razie wyczerpania wolnych miejsc, na stronie zostanie zamieszczona informacja o wstrzymaniu rezerwacji.

Wykłady odbywają się w czwartki w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 102 w godz. 15:00-16:30.

Zgłoszenia, wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać na adres geograficzne.spotkania@uw.edu.pl.

Koordynatorem Geograficznych Spotkań na Krakowskim jest dr Paulina Pokojska.

 Uwaga! 

Zapisy na wykłady w dniach 13 grudnia i 17 stycznia,  w związku z wypełnieniem limitu miejsc, zostały zamknięte.  

Program wykładów na semestr letni 2018/2019 przedstawimy na przełomie stycznia i lutego 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018  


Program wykładów w semestrze zimowym 2018/2019


25 października 2018 r. 

TELEDETEKCJA:  “Ziemia z perspektywy satelity” –  zastosowania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w geografii –  dr  hab. Bogdan Zagajewski

W trakcie wykładu przedstawione zostały najbardziej popularne i powszechnie dostępne zdjęcia satelitarne służące do obrazowania zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi. W prezentacji zawarto przykłady służące do badania atmosfery, wód powierzchniowych, roślinności, geologii, a także podstawowe zasady pozyskania i przetwarzania zdjęć satelitarnych.

 

22 listopada 2018 r. 

GIS I KARTOGRAFIA:  Co nowego w kartografii?  Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkownikudr  Jolanta Korycka-Skorupa

W dobie nowoczesnych technologii zmieniają się nie tylko mapy, ale i oczekiwania ich użytkowników. Podczas wykładu podjęte zostały wątki związane z (r)ewolucją kartograficzną na przełomie XX i XXI wieku oraz oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi odbiorców map.

 

6 grudnia  2018 r.  

TURYSTYKA I REKREACJA:  Turystyka kulinarna – z czym to się je? –  dr Piotr Kociszewski

Targi żywności, szlaki kulinarne i festiwale smaku – to tylko niektóre określenia, które pojawiają się coraz częściej także w przestrzeni turystycznej, stając  się wystarczającą motywacją do wyruszenia w drogę… Wpisują się zatem w coraz wyraźniejszy, również w Polsce, nurt turystyczny – turystykę kulinarną.

Jakie są trendy w turystyce kulinarnej, kim jest turysta kulinarny, wreszcie jaką formę mogą przybierać atrakcje turystyki kulinarnej ? Na te pytania wraz z wykładowcą poszukiwali odpowiedzi uczestnicy spotkania, identyfikując “smaczki” turystyki kulinarnej z różnych regionów Polski.

 

13 grudnia 2018 r. (ZAPISY ZAMKNIĘTE)

HYDROLOGIA I METEOROLOGIA: Od suszy do powodzi. Zasoby wodne a globalne zmiany klimatu  dr Jarosław Suchożebrski

 Badania naukowców wskazują, że klimat zmienia się coraz szybciej. Zmiany klimatyczne wpływają bezpośrednio na światowe zasoby wody. Globalne ocieplenie sprawia, że topnieją lodowce i jednocześnie coraz więcej obszarów pustynnieje. Coraz dokładniejsze modele klimatyczne prognozują, że tam, gdzie jest dużo opadów, będzie ich jeszcze więcej, natomiast tam, gdzie już teraz wody brakuje, w przyszłości będzie jej jeszcze mniej. A czy my mamy się czego obawiać? Czy grożą nam powodzie, czy raczej musimy obawiać się że zabraknie nam wody? Podczas zajęć zastanowimy się nad tym,  co tak naprawdę nam grozi i czy możemy się przed tym jakoś obronić?

 

17 stycznia 2019 r.  (ZAPISY ZAMKNIĘTE)

POLITYKA LOKALNA I SAMORZĄD TERYTORIALNY:  Miasto na sprzedaż, czyli o marketingu terytorialnym – dr Anna Dąbrowska

Polskie miasta chcą być widoczne i chcą być dobrze widziane: na billboardach ulicznych, w folderach promocyjnych, w spotach reklamowych, na targach wystawienniczych, w serwisach społecznościowych… Działania samorządów coraz bardziej przypominają praktyki znane ze sfery biznesu. Intensywne działania marketingowe gmin i regionów stanowią odpowiedź na rosnącą konkurencję wśród samorządów. Dogodne położenie geograficzne, baza surowcowa, tereny inwestycyjne, ale także przyjazny urząd, czyste powietrze czy ciekawe możliwości spędzenia wolnego czasu to produkty, które samorząd ma do zaoferowania swoim potencjalnym klientom. Podczas wykładu  słuchacze poznają pomysły na promocję miast – pomysły, które znacząco się od siebie różnią i to nie tylko w zakresie stosowanych metod i narzędzi promocji, lecz także docelowej grupy odbiorców.  Wykład będzie bogato ilustrowany przykładowymi spotami reklamowymi różnych miast. W trakcie zajęć przewidziany jest także quiz z nagrodami.


* * *  Archiwum 
* * * 

Spotkania w semestrze letnim 2017/2018

 

26 kwietnia 2018 r. dr Wojciech Pokojski opowiedział o roli danych przestrzennych w badaniach geograficznych na wykładzie pt. “Dane cyfrowe i analizy przestrzenne w geografii”. 

Dane cyfrowe, geodane, dane przestrzenne – czym są, gdzie można je znaleźć  i do czego można je wykorzystać – o tym była mowa na wykładzie dr W. Pokojskiego. Słuchacze dowiedzieli się, jaka jest rola geograficznych danych cyfrowych we współczesnym świecie, w jakim celu się je stosuje i jakimi metodami przetwarza.

19 kwietnia 2018 r.   prof. dr hab. M. Czerny oraz dr hab. B. Lisocka-Jaegermann przeniosły słuchaczy na drugą półkulę Ziemi, wygłaszając wykład pt. Ameryka Łacińska w polskich badaniach geograficznych 

Dlaczego Ameryka Łacińska od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę polskich geografów? Co studia nad Ameryką Łacińską wnoszą do naszej wiedzy o współczesnym świecie?  Prelegentki spróbują odpowiedzieć na te pytania przedstawiając region, najważniejsze nurty geograficznych badań latynoamerykanistycznych i swoje prace badawcze.  Prof. dr hab. Mirosława Czerny opowie o latynoamerykańskimi miastach, a dr hab. Lisocka-Jaegermann o zmianach zachodzących na obszarach wiejskich i o alternatywach dla tradycyjnych koncepcji rozwoju.

22 marca 2018 r.  dr Jarosław  Suchożebrski przedstawił słuchaczom temat: „Co z tą wodą? O sytuacji hydrologicznej w Polsce i na świecie” 

Czy w Polsce mamy deficyt wodny? Jak wyglądają zasoby wodne Polski na tle innych krajów? Czy grożą nam katastrofalne powodzie i susze hydrologiczne? Czy i jak możemy im przeciwdziałać? Na te i na inne pytania dr J. Suchożebrski postara się odpowiedzieć podczas wykładu.

15 marca 2018 r.  dr hab. M. Dąbski  wygłosił wykład pt. “Permafrost, Yedoma, wybuchy metanu – czyli o skutkach ocieplenia Arktyki” 

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się ocieplenie klimatu Arktyki, co skutkuje m.in. kurczeniem się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zanikiem wieloletniej zmarzliny. Z rozmarzającej tundry wydziela się coraz intensywniej metan  bardzo silny gaz cieplarniany, co niekiedy prowadzi do niespodziewanych eksplozji i powstawania nietypowych kraterów. Zapraszamy na wycieczkę w krajobrazy Arktyki, podlegające obecnie bardzo szybkim przekształceniom.

8 marca 2018 r. dr Agnieszka Sosnowska opowiedziała słuchaczom o glebach występujących w Polsce w czasie wykładu pt.  Piękno ukryte pod naszymi stopami – o glebach występujących w Polsce” 

Geografowie wiedzą, że pod stopami ukryte jest niezwykłe piękno. Może mieć barwę czarną, jak w czarnoziemach, zieloną, jak w poziomie oglejenia lub białą, jak w bielicach. Czasem przyczepia się uporczywie do łopaty, a czasem osypuje już przy pierwszej próbie kopania. W trakcie wykładu poznają Państwo najbardziej rozpowszechnione gleby, które występują w Polsce. Będzie mowa o miejscach, gdzie można je spotkać oraz czym się one charakteryzują. Nie zabraknie informacji o wykorzystaniu gleb i  ich zagrożeniach, będzie również dużo ciekawych historii z życia “kopaczy” gleb.

1 marca 2018 r.  mgr Paweł Cywiński wprowadził słuchaczy w zagadnienie: “Geolokalizacja i mikrotargeting. Jak prowadzi się kampanie polityczne i wygrywa wybory na Facebooku?”

Nie da się obecnie wygrać wyborów parlamentarnych bądź prezydenckich bez skutecznej kampanii w mediach społecznościowych. Na wykładzie dowiemy się, jak za pomocą najnowszych technik docierać do określonych grup wyborców z precyzyjnie przygotowanym pod nich przekazem. Dowiemy się też, jak Big Data, mikrotargeting i geotagi są wykorzystywane przez sztaby wyborcze.

22 lutego 2018 r.   dr Piotr Kociszewski wygłosił prelekcję pt. “Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” 

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania przedstawiono zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołano przykłady ze świata. Uczestnicy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

Wykład z uwagi na duże zainteresowanie był powtórzeniem prelekcji z dnia 14 grudnia 2017 r.

 

Semestr zimowy 2017/2018

Pierwszy wykład w dniu 12 października  pt. “Bez mapy … ani rusz” wygłosiła dr Jolanta Korycka-Skorupa.

Wykład dotyczył mapy i jej znaczenia w pracy geografa. Był próbą odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebna jest mapa? Jak czytać i interpretować mapy? Było też słów kilka o historii, redagowaniu map oraz o nowych technologiach w kartografii.

2 listopada  dr Wojciech Pokojski wprowadził słuchaczy w świat geoinformacji, wygłaszając wykład pt. “Geoinformacja – gdzie ją znaleźć i jak wykorzystać?
Wykład był poświęcony zasobom danych przestrzennych, które możemy wyszukać w Internecie. Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykładowe zbiory danych przestrzennych, umieszczone na portalach internetowych organów krajowej administracji publicznej, zbiory tworzone przez wolontariuszy oraz przykładowe zbiory wybranych agencji Unii Europejskiej. Omówione zostały sposoby wyszukiwania informacji przestrzennej za pomocą wyszukiwarek oraz aplikacji internetowych (webGIS). Przedstawione zostały możliwości wykorzystania danych przestrzennych do przeprowadzenia prostych analiz.

9 listopada prof. dr hab. Maria Skoczek przybliżyła słuchaczom problematykę migracji Polaków na wykładzie pt. „Zmiany emigracji Polaków po 1980 roku”

Na wykładzie omówiono cechy emigracji Polaków w ostatnich dziesięcioleciach ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono główne przyczyny wyjazdów, cechy emigrantów, kierunki wyjazdów i główne sektory zatrudnienia oraz skutki emigracji obserwowane w Polsce. Wprowadzeniem do wykładu była charakterystyka wybranych publikacji na temat zmian w mobilności przestrzennej ludności Polski.

7 grudnia 2017 roku dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska przybliżyła słuchaczom zagadnienie rewitalizacji miast, wygłaszając wykład pt. „Od “brzydkiego” do “ładnego” – czyli czym jest rewitalizacja oraz kilka innych trudnych słówek”

Celem zajęć było wyjaśnienie słuchaczom znaczenia – tak dziś modnego i odmienianego na wszystkie sposoby słowa – rewitalizacja. Uczniowie poznali również inne pojęcia takie jak: obszary kryzysowe, gentryfikacja oraz dowiedzieli się czym jest środowiskowa nierówność społeczna. Zobaczyli w jaki sposób można przekształcić tereny do tej pory niechciane i niewidoczne w strukturze miasta, tak aby stały się atrakcyjnymi przestrzeniami (np. parkowymi) dla jego mieszkańców. Na wykładzie słuchacze poznali też wartość roślinności samoistnie zasiedlającej obszary zdegradowane oraz znaczenie owej szaty roślinnej dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Wykład został zakończony próbą zaprojektowania ogrodu społecznościowego, przyjaznego nie tylko dla lokalnych mieszkańców danej przestrzeni, ale również dla miejskich zwierząt, m.in. ptaków.

14 grudnia 2017 r.  dr Piotr Kociszewski wygłosił wykład pt. ““Gotyk na dotyk”, miasto twierdza, Feniks powstały z popiołów – o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to argument, który często jest używany do promocji wartości danego miejsca np. w kontekście wizyt turystycznych. Lista stanowi ogólnoświatowe zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, prowadzone przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Podczas spotkania szerzej przedstawiono zasady wpisu na listę, ujęte w konkretne kryteria, oraz przywołano przykłady ze świata. Uczestnicy udali się w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na liście.

11 stycznia 2018 roku mgr Dorota Petryk opowiedziała, jak można mierzyć poziom szczęścia na wykładzie pt. “Dwutygodniowa wiza do Krainy Uśmiechu – kilka słów o zadowoleniu z życia mieszkańców Tajlandii”

 W 2006 roku poza Europą najwyższy poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania wyrazili mieszkańcy Bahamów (piąte miejsce, jeśli wierzyć wskaźnikowi zadowolenia z życia SLI). Patrząc na HPI (Happy Planet Index, nie należy mylić z Human Poverty Index) z 2012 roku, największe szczęście zagościło na Kostaryce, w Meksyku i Kolumbii. Najbardziej rozwiniętym krajem w 2016 roku według HDI była Norwegia (niezmiennie okupuje najwyższy stopień podium od 8 lat). Natomiast w Tajlandii w 2016 roku skonsumowano ponad 3 miliony paczek makaronów typu instant! Ale to chyba nie dlatego Tajowie zaliczani są do grupy narodów tzw. szczęśliwych. Szczęśliwych – czyli jakich? Czy i w jaki sposób można zmierzyć poziom “szczęścia”? 

* * *

Wcześniejsze spotkania

 • 2017.04.27 – Gwadelupa w końcówce sezonu turystycznego (mgr Dorota Petryk)
 • 2017.04.06. – Czy zdjęcie może ukraść duszę? (mgr Paweł Cywiński)
 • 2017-03.16 – Państwo w kawałkach – o samorządzie terytorialnym i podziałach administracyjnych w Polsce i w Europie (dr Adam Gendźwiłł)
 • 2017.01.19 – Podróże Twojego podkoszulka szlakami międzynarodowej wymiany handlowej (dr hab. Waldemar Wilk)
 • 2017.01.12 – Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych (dr hab. Joanna Angiel)
 • 2016.12.15 – Geoinformacja w Internecie (dr Wojciech Pokojski)
 • 2016.12.08 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2016.11.24 – O meandrach współpracy międzyludzkiej i międzygminnej (dr hab. Marta Lackowska)
 • 2016.11.17 – Regiony Japonii – Kraj Kwitnącej Wiśni przed i po Fukushimie (mgr Maciej Kałaska)
 • 2016.03.17 Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jako źródło informacji przestrzennej (dr Wojciech Pokojski)
 • 2016.03.03 – Co nas ciągnie do miasta? Wpływ migracji na strukturę społeczną miasta (dr Sylwia Dudek-Mańkowska)
 • 2016.02.18 – „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” – i co z tego wynika dla niej i dla nas  (dr hab. Joanna Angiel)
 • 2016.01.26 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2016.01.14 – Ginące krajobrazy Polski (dr Wojciech Lewandowski)
 • 2015.12.10 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2015.11.19 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2015.11.05 – Czym jest GIS i jakie są jego zastosowania? (dr Paulina Pokojska)
 • 2015.10.22 – Śladami piratów, bukanierów i korsarzy – czyli czy piraci mogą pomóc uczyć się geografii  (dr Wojciech Lewandowski)
 • 2015.10.08 –  Jak policzyć pingwiny?  (dr Anna Zmarz, dr Piotr Pabjanek)
 • 2015.06.19 – WARSZTATY
 • Jak rozpoznawać skały (dr hab. Irena Tsermegas),
 • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
 • Wycieczkę botaniczna po kampusie UW (mgr Tomasz Grabowski),
 • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2015.02.05 – ZIMOWE LEKCJE
 • Badanie gleby (gruntu) w terenie (dr Barbara Braun),
 • Geoportale i wirtualne globusy – co możemy w nich znaleźć? (dr Paulina Pokojska),
 • O rozpoznawaniu chmur i prognozowaniu pogody (dr Katarzyna Grabowska), Zdjęcia satelitarne dla każdego (mgr Edwin Raczko),
 • Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego (mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra)
 • 2014.12.11 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2014.12.04 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2014.11.27 – Region, którego nie ma na mapie – o zarządzaniu regionami miejskimi (dr Marta Lackowska)
 • 2014.11.21 – WebGIS na lekcji geografii  (dr Wojciech Pokojski) (warsztaty komputerowe)
 • 2014.11.06 – Za sucho, za mokro – czyli od powodzi do suszy hydrologicznej (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2013.12.12 – Ocieplenie klimatu a kriosfera (dr Maciej Dąbski)
 • 2013.12.05 – Wirtualna woda w realnym świecie (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2013.11.28 – Geoportale – świat map dla każdego internauty (dr Wojciech Pokojski)
 • 2013.11.21 – Wzorce emigracji Polaków po 1980 r. (dr hab. Maria Skoczek, prof. UW)
 • 2013.04.09 – Jak położenie geograficzne Polski wpływa na klimat i nasze życie? (dr Katarzyna Grabowska, Patryk Korzeniecki)
 • 2013.03.19 – Problem degradacji i ochrony gleb miejskich (dr Barbara Braun)
 • 2013.02.26 – Czy leci z nami pilot? Czyli o personelu w turystyce słów kilka… (Piotr Kociszewski)
 • 2013.02.19 – Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska (Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko)
 • 2012.12.04 – Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej (dr Katarzyna Duda-Gromada)
 • 2012.11.20 – Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce (dr Bożena Kicińska)
 • 2012.04.03 – Czy i jak Unia Europejska zmienia polskie samorządy? (prof. dr hab. Paweł Swianiewicz)
 • 2012.03.20 – Człowiek i środowisko: naturalne zagrożenia w Stanach Zjednoczonych (dr Dorota Rucińska)
 • 2011.12.13 – Obrazy satelitarne a regiony geograficzne Polski (prof. dr hab. Jan R. Olędzki)
 • 2011.11.20 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2011.11.15 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)
 • 2011.10.25 – Ocieplenie klimatu na obszarach zlodowaconych – szanse i zagrożenia dla gospodarki (dr Maciej Dąbski)
 • 2011.10.18 – Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas? (dr Bogdan Zagajewski)
 • 2011.09.29 – Podejście regionalne w nauczaniu geografii – przykład Singapuru i Brunei (dr Tomasz Wites)
 • 2011.04.14 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)
 • 2011.04.07 – Wzorce emigracji polaków po 1980 r. (prof. dr hab. Maria Skoczek)
 • 2011.03.31 – Urban sprawl – kosztowny rozwój miast (dr Dorota Mantey)
 • 2011.03.17 – Właściwości i wykorzystanie wód mineralnych (dr Aneta Afelt)
 • 2011.03.10 – Indie (dr Marek Zgorzelski)
 • 2011.01.20 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2011.01.13 – Na drodze do miasta idealnego (dr Marek Pieniążek)
 • 2011.01.11 – Dylematy systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce (dr Witold Lenart)
 • 2010.12.09 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2010.12.07 – Człowiek na pustyni (dr Andrzej Walewski)
 • 2010.11.25 – Grunty strukturalne w Polsce – efekt działania mrozu (dr Maciej Dąbski)
 • 2010.11.23 – Zasoby wodne Mazowsza (dr Danuta Dobak)
 • 2010.11.18 – Woda jako przyczyna konfliktów (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2010.10.28 – Burze – groźne zjawisko pogodowe (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2010.10.26 – Piętrowość na wulkanach w strefie równikowej na przykładzie Kilimandżaro w Afryce i Cotopaxi w Ameryce Południowej (dr Iwona Szumacher)
 • 2010.10.21 – Chiny – dlaczego przerażają lub fascynują? (dr Tomasz Wites)
 • 2010.10.19 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)
 • 2010.10.07 – Klęski żywiołowe – winna przyroda czy może człowiek (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2010.10.05 – Dubaj – metropolia na pustyni (dr Anna Dudek)
 • 2010.04.20 – Współczesne przeobrażenia rzeźby polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)
 • 2010.04.15 – Geografia gleb (dr Iwona Szumacher)
 • 2010.04.13 – Japonia – tajemnica cudu gospodarczego (prof. UW, dr hab. Stefan Kałuski)
 • 2010.03.25 – Zmienna pogoda – od pomiarów do prognozy (dr Katarzyna Grabowska)
 • 2010.03.23 – Polityka regionalna Unii Europejskiej (dr Krzysztof Trzciński)
 • 2010.03.11 – Rzeka w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka (dr Jarosław Suchożebrski)
 • 2010.03.09 – Rzeźba Polski (dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska)
 • 2010.02.25 – Granice państwowe i ich podział (dr Stanisław Osiński)
 • 2010.02.23 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)
 • 2010.01.14 – Degradacja środowiska przyrodniczego (dr Anna Dudek)
 • 2010.01.12 – Chmury jako świadectwo procesów atmosferycznych (dr Bożena Kicińska)
 • 2009.12.08 – Człowiek w środowisku. Od determinizmu, poprzez nihilizm do posybilizmu (dr Maciej Lechowicz)
 • 2009.12.05 – Pustynie świata (dr Barbara Woronko)
 • 2009.12.01 – Szata roślinna Polski (dr Tomasz Grabowski)
 • 2009.11.19 – Rzeka Wisła – skarb czy problem? (dr Joanna Angiel)
 • 2009.11.17 – Rola wymiany handlowej z zagranicą w rozwoju gospodarczym Polski (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2009.11.05 – Regiony turystyczne świata (dr Małgorzata Durydiwka)
 • 2009.11.03 – Bez mapy ani rusz (dr Jolanta Korycka-Skorupa)
 • 2009.10.22 – Człowiek czynnikiem pustynnienia (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2009.10.20 – Zróżnicowanie kulturowe Polski – mniejszości narodowe, etniczne i religijne w kraju (dr Alina Awramiuk)
 • 2009.10.08 – Zmiany w rozmieszczeniu i liczbie ludności na Ziemi (dr Tomasz Wites)
 • 2009.10.06 – Krajobrazy gór wysokich (dr Marek Zgorzelski)
 • 2009.09.22 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)
 • 2009.05.26 – Miasto w mieście – o nowych funkcjach centrów handlowych (mgr Magdalena Fuhrmann)
 • 2009.05.21 – O granicach Europy i o europejskich granicach (dr Marcin Solarz)
 • 2009.05.12 – NIMBY, LULU, BANANA –  dziwne nazwy znanych problemów, czyli o konfliktach przestrzennych (dr Waldemar Wilk)
 • 2009.04.21 – Bezpieczeństwo energetyczne (prof. UW, dr hab. Andrzej Wieloński)
 • 2009.03.31 – Goryle na sprzedaż? – szansa dla afrykańskich parków narodowych (dr Anna Dudek)
 • 2009.03.17 – Egipt – czy wciąż jeszcze jest darem Nilu? (prof. dr hab. Florian Plit)
 • 2009.03.10 – Dlaczego turyści jeżdżą na wyspy tropikalne? (prof. UW, dr hab. Maciej Jędrusik)
 • 2009.02.24 – Cyklony tropikalne – nadal nieodgadniona tajemnica? (dr Krzysztof Olszewski)
 • 2009.02.17 – Globalne ocieplenie. Czy grozi nam potop? (dr Dariusz Woronko)
 • 2009.01.13 – Czy warto chronić lasy tropikalne? (prof. dr hab. Jerzy Makowski)
 • 2008.12.16 – Islandia – niesamowita przyroda i teren badań geograficznych (dr Maciej Dąbski)
 • 2008.12.04 – Geografia granic politycznych. Anachronizm czy aktualny problem (dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW)
 • 2008.12.02 – Andyjskie naj… – geograficzne rekordy i osobliwości Andów (dr Wojciech Lewandowski)