Jubileuszowy Konkurs Geograficzny

W 2018 roku mija 100 lat, odkąd na Uniwersytecie Warszawskim zaczęto prowadzić badania geograficzne – w 1918 roku na Uniwersytecie Warszawskim powstał Zakład Geograficzny, kierowany przez prof. Stanisława Lencewicza.

Uroczyste obchody 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, mające na celu godne uczczenie tej szczególnej rocznicy, zostaną zorganizowane w kwietniu 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych podczas Kongresu Geografii Polskiej. Obchodom tym będą także towarzyszyć wydarzenia związane z drugą ważną rocznicą – 100-leciem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Do obchodów 100-lecia Geografii na Uniwersytecie społeczność akademicka WGSR UW postanowiła włączyć także młodych miłośników geografii. Dla młodzieży szkolnej został zorganizowany Jubileuszowy Konkurs Geograficzny.

Na zaproszenie Dziekana WGSR UW prof. dr hab. Maciej Jędrusika do konkursu zgłosiło się ponad 220 uczniów z 28 szkół – głównie liceów. Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2017 roku  i będzie trwał do kwietnia 2018.

Konkurs składa się z 3 etapów:

I etap – Eliminacje (XI 2017-IV 2018)

II etap – Półfinał (14 IV 2018)

III etap – Finał (14 IV 2018)

Pierwszy etap odbywa się na platformie e-learningowej, funkcjonującej na WGSR UW i wykorzystywanej w edukacji akademickiej. Zadania, przygotowane przez zespół pracowników naukowych Wydziału, są rozwiązywane przez ponad 50 uczniowskich zespołów. W każdym zespole jest 4 uczniów.  Konkurencje półfinałowe i finałowe odbędą się w czasie Kongresu podczas Święta Geografii w dniu 14.04.2018.

Patronat nad Konkursem sprawuje Główny Geodeta Kraju – pani Grażyna Kierznowska.

Uczestnicy konkursu będą także mieli możliwość wzięcia udziału w sesji naukowej, która odbędzie  się 8 lutego 2018 r. w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Sesja, adresowana specjalnie do uczestników Jubileuszowego Konkursu Geograficznego, została zaplanowana w ramach Geograficznych Spotkań na Krakowskim.  W trakcie sesji zostaną wygłoszone 3 prelekcje oraz odbędzie się kilka warsztatów tematycznych.

Wierzymy, że udział w Konkursie będzie dla uczestników ciekawym doświadczeniem i pozwoli jednocześnie pogłębić wiedzę o otaczającym nas świecie i najnowszych technikach, które są wykorzystywane w badaniach geograficznych.

 

Program sesji naukowej  8.02.2018 r.

specjalna edycja Geograficznych Spotkań na Krakowskim

dla uczestników Jubileuszowego Konkursu Geograficznego

 

9.45 – 11.00    Rejestracja

10.00 – 10.45   Warsztaty (cz. 1)

11.00 – 11.15    Powitanie gości, wystąpienie Dziekana WGSR UW prof. dr hab. Maciej Jędrusika

11.15 – 12.00   Dobre i złe strony makdonaldyzacji – dr hab. Waldemar Wilk (WGSR UW)

12.00 – 12.10   Przerwa

12.10 – 12.55   Moja interaktywna mapa w Internecie – tworzenie map i aplikacji – inż. Edyta Wyka (ESRI)

13.00 – 13.45    Wisła w Warszawie –  dr hab. Joanna Angiel  (WGSR UW)

13.45 – 14.00    Podsumowanie – dr Wojciech Pokojski (WGSR UW)

14.00 – 14.45   Warsztaty (cz. 2)

 

WYKAZ WARSZTATÓW

 Warsztaty dla uczestników Jubileuszowego Konkursu Geograficznego

cz. 1. – godz. 10.00-10.45

 • Geografia świata wg roślin – mgr Wojciech Doroszewicz
 • QGIS – pierwsze kroki – dr Wojciech Pokojski
 • Stan roślinności widziany z kosmosu – mgr Anita Sabat-Tomala
 • Wirtualna podróż z Google Earth – lic. Katarzyna Sitek
 • Wprowadzenie do GIS – dr Maciej Lenartowicz
 • Współczesne i prognozowane zmiany klimatu – dr Bożena Kicińska

 cz. 2 – godz. 14.00 – 14.45

 • QGIS – pierwsze kroki – dr Wojciech Pokojski
 • Geografa świata wg roślin – mgr Wojciech Doroszewicz
 • Współczesne i prognozowane zmiany klimatu – Dr Bożena Kicińska

 

Dodatkowe warsztaty dla przedstawicieli drużyn

 • Wirtualna podróż z Google Earth – lic. Katarzyna Sitek
 • Stan roślinności widziany z kosmosu – mgr Anita Sabat-Tomala

 

 Warsztaty dla nauczycieli (godz. 13.00-13.45 )

 • Ciekawa lekcja z aplikacjami mapowymi – zasoby serwisu ArcGIS Online dla nauczycieli – inż. Edyta Wyka, ESRI

Fot. J. Suchożebrski