Ogarnij Gegrę!

Zdajesz geografię na maturze?
Chcesz powtórzyć cały materiał z geografii w tydzień?
Chcesz poczuć atmosferę studiów jeszcze przed ich rozpoczęciem?
Jeżeli na wszystkie pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, to właśnie ta akcja jest dla Ciebie!
Samorząd Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (ZSS WGSR UW) oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  specjalnie dla maturzystów zdających geografię organizują corocznie akcję „Ogarnij Gegrę!”. Jest to bezpłatnyi kompleksowy wieczorny kurs powtarzający wszystkie najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawić się na majowym egzaminie.

Ogarnij Gegrę! Edycja 2017

 Data  Godziny  Temat  Prowadzący
3.04.2017 17:00-17:50 Powitanie Prof. dr hab. Maciej Jędrusik – dziekan WGSR
18:00-19:30 Procesy endogeniczne dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – prodziekan WGSR
19:50-21:20 Procesy egzogeniczne dr hab. Maciej Dąbski
4.04.2017 17:00-18:30 Konflikty międzynarodowe mgr Małgorzata Wojtaszczyk
19:00-20:20 Ludność i osadnictwo dr Magdalena Fuhrmann
20:30-22:00 Geografia społeczno-ekonomiczna Polski dr Magdalena Fuhrmann
5.04.2017 17:00-18:30 Pedosfera, biosfera i globalne problemy ekologiczne mgr Agnieszka Sosnowska
18:40-20:10 Hydrosfera i zjawiska w niej zachodzące dr Dariusz Woronko
20:30-22:00 Atmosfera i zjawiska w niej zachodzące mgr Monika Lisowska
6.04.2017 17:00-18:15 Religie i dziedzictwo kulturowe świata mgr Paweł Cywiński
18:25-19:45 III sektor gospodarki dr hab. Waldemar Wilk
20:15-22:00 Geografia fizyczna Polski mgr Tomasz Grabowski
7.04.2017 17:00-18:30 I sektor gospodarki dr hab. Barbara Woronko
18:40-20:00 Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografii dr inż. Izabela Karsznia
20:00-20:15 Zakończenie Prof. dr hab. Maciej Jędrusik – dziekan WGSR
Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu można znaleźć na facebookowej stronie ZSS WGSR UW (link)