Popularyzacja

Geograficzne Spotkania
na Krakowskim

Geospacery po Warszawie

Noc Badaczy

Uniwersytet Młodego
Odkrywcy

Zobaczyć świat
oczami geografa

Ogarnij Gegrę

Olimpiada Geograficzna

Dzień Geografa

Seminaria i warsztaty
dla uczniów i nauczycieli

Dlaczego geografia?

Wydział w mediach

Wydział w rankingach

O Uniwersytecie