Programy GIS

MapInfo

Zgodnie z umową pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, a firmami Pitney Bowes oraz EMAPA S.A., istnieje możliwość pobrania licencji oprogramowania MapInfo:
– w wersji 12,5 (wersja polska 32 bitowa)
– w wersji 15,2 (wersja angielska 64 bitowa)
W tym celu należy:
1) Wypełnić kartę akceptacji licencji i wysłać na adres mt.porczek@uw.edu.pl (w mailu zwrotnym przyjdą numery licencyjne)

2) Pobrać i zainstalować oprogramowanie
3) Zgłosić się do pokoju 109 w celu aktywacji produktu (bez tego program będzie działał tylko 30 dni). Proszę zabrać ze sobą:
– komputer z zainstalowaną odpowiednią wersją MapInfo
– wypełnioną kartę akceptacji licencji
Osobą odpowiedzialną za wydawanie licencji jest Mariusz Porczek (mt.porczek@uw.edu.pl).

Geostart

Geostart

GeoStart

GeoSTART program w ramach którego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podjął współpracę z firmą ProGea Consulting. Przedsięwzięcie polega na pomocy studentom piszącym swoje prace dyplomowe poprzez udostępnianie licencji na specjalistyczne, komercyjne oprogramowanie służące do przetwarzania danych LiDAR pochodzących z lotniczego skaningu laserowego.

Obraz z lidara  obraz  obrazobraz

Lotniczy skaning laserowy jest coraz częściej jest ona obiektem badań oraz prac naukowych.

Studentom korzystającym z tych rozwiązań poza dostępem do programów na okres 30 dni przysługuje merytoryczne wsparcie pracowników firmy ProGea Consulting w dziedzinie obsługi udostępnionych narzędzi.

Programy, z których korzystać mogą studenci WGiSR UW to:

LP360   LP360 Advanced firmy QCoherent (więcej o aplikacji tutaj)

LIS   LiS Desktop firmy LASERDATA (więcej o aplikacji tutaj)

Więcej informacji o programie GeoSTART znajdą Państwo pod adresem – ProGea.pl – GeoSTART.

Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji prosimy o kontakt z dr Wojciechem Pokojskim (wpokojski@uw.edu.pl).

ArcGIS

ArcGIS

Wersje instalacyjne programu są dostępne na stronie portalu UW, po wybraniu odpowiedniej przegródki (wersji) w obrębie zakładki z oprogramowaniem dla studentów, tj. (wymaga logowania CAS/USOS):

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/student/ArcGIS_student lub http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/arcgis

Po otwarciu zakładki trzeba wybrać odpowiednią wersję, która ma być zainstalowana (proponuję 10.3), a następnie pobrać wszystko co jest w folderze/zakładce.

Instalacja przebiega w sposób;

1.            ArcGIS Desktop (z zachowaniem zasad, jak niżej)

2.            Data Interoperability

3.            Rejestracja z poziomu ArcGIS Administratora (wszystkie programy – ArcGIS – arcgis administrator) – opisane poniżej.

Oprogramowanie można też pobrać ze strony Esri.com, pod warunkiem, że posiada się klucz jak wyżej oraz ma się konto ESRI Global Account.

Wersja instalacyjne ArcGIS są dostępna m.in. tutaj: http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial lub na stronie portalu UW: wersja studencka 10.0-10.3 są  tu. http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/arcgis

Instalacja rozszerzenia DataInteroperability wymaga ściągnięcia instalatora, który jest w odrębnym pliku we wskazanej wyżej lokalizacji.

Przed instalacją nowej wersji trzeba odinstalować wersje starą. Używamy do tego programu deinstalacyjnego Esri, który jest na stronie z oprogramowaniem.

Kod autoryzuje wersję wersję 10.1 -10.x.x  ArcGIS!!!

Autoryzacja jest dokonywana z poziomu Desktop Administratora, po instalacji oprogramowania (start/programy/arcgis/ArcGIS administrator) – w lewym okienku panelu trzeba wybrać pozycję „Desktop”, a dalej w pojawiającym się okienku po prawej „advanced (Arcinfo) single use” a następnie poniżej: „autorize now” lub wariant, jak poniżej, zależnie od wersji.

W momencie autoryzacji (Programy- ArcGIS – ArcGIS Administrator) należy wybrać wariant: w wersji 10.x „ArcInfo single use” zamiast „ArcEditor single use”, w wersji 10.1-10.2 „ArcGIS Desktop Advanced (Single Use)”.

Poniżej instrukcja dotycząca instalacji w wariancie kiedy oprogramowanie jest pobierane ze strony ESRI (j.w.) z użyciem opcji autoryzacji klucza na stronie ESRI wraz z dostępem do pobrania oprogramowania instalacyjnego w wersji studenckiej ArcGIS 10.2.2 do 10.4.1. (w wariancie językowym  angielskim). Wybór wersji oprogramowania decyduje o koniecznej wersji Microsoft Net Framework!

Instalacja wersji Desktop wymaga pobrania co najmniej takich plików instalacyjnych jak:

 1. ArcGIS for Desktop (ArcMap)
 2. ArcGIS Data Interoperability for Desktop (ArcMap)
 3. Database Server (Desktop)

Oraz opcjonalnie

 1. ArcGIS Workflow Manager for Desktop (ArcMap)
 2. ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows)
 3. ArcReader
 4. ArcGIS Tutorial Data for Desktop

O ile prowadzący zaleci, możliwe jest również zainstalowanie wersji ArcGIS Pro, choć w tym przypadku konieczne jest posiadanie aktywnego konta ArcGIS Online, które można uzyskać od administratora licencji SITE ArcGIS w UW (Jerzy Lechnio, jrlechni@uw.edu.pl).

Instalacja ArcGIS Pro wymaga pobrania:

 1. ArcGlS Pro
 2. ArcGlS Pro Offline Help
 3. ArcGlS Pro SDKfor.NET
 4. ArcGlS Data Interoperability for Pro
 5. ArcGlS Pro Database Support

Karta licencji ARCGIS

Pakiety statystyczne

SPSS

SPSS

Indywidualny numer aktywacyjny uzyskuje się od lokalnego administratora licencji SPSS (jrlechni@uw.edu.pl), po uprzednim złożeniu karty rejestracyjnej i jej osobistym uwierzytelnieniu (karta rejestracyjna). W razie problemów technicznych z powyższym oprogramowaniem prosimy o kontakt z Mariusz Porczek (mt.porczek@uw.edu.pl).

 

Obrazy plików instalacyjnych:

SPSS 24 (PS IMAGO 4)

SPSS 23 (PS IMAGO 3)

 

Wydawanie licencji dla pracowników

SPSS lub karta rejestracyjna

 

Pomoc techniczna

W razie problemów technicznych z powyższym oprogramowaniem prosimy o kontakt z działami wsparcia producentów:
http://www.predictivesolutions.pl/pvss/kontakt.html – w przypadku SPSS 21

STATISTICA