Programy GIS

MapInfo

Zgodnie z umową pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, a firmami Pitney Bowes oraz EMAPA S.A., istnieje możliwość pobrania licencji oprogramowania MapInfo:
– w wersji 12,5 (wersja polska 32 bitowa)
– w wersji 15,2 (wersja angielska 64 bitowa)
W tym celu należy:
1) Wypełnić kartę akceptacji licencji i wysłać na adres mt.porczek@uw.edu.pl (w mailu zwrotnym przyjdą numery licencyjne)

2) Pobrać i zainstalować oprogramowanie
3) Zgłosić się do pokoju 109 w celu aktywacji produktu (bez tego program będzie działał tylko 30 dni). Proszę zabrać ze sobą:
– komputer z zainstalowaną odpowiednią wersją MapInfo
– wypełnioną kartę akceptacji licencji
Osobą odpowiedzialną za wydawanie licencji jest Mariusz Porczek (mt.porczek@uw.edu.pl).

Geostart

Geostart

GeoStart

GeoSTART program w ramach którego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podjął współpracę z firmą ProGea Consulting. Przedsięwzięcie polega na pomocy studentom piszącym swoje prace dyplomowe poprzez udostępnianie licencji na specjalistyczne, komercyjne oprogramowanie służące do przetwarzania danych LiDAR pochodzących z lotniczego skaningu laserowego.

Obraz z lidara  obraz  obrazobraz

Lotniczy skaning laserowy jest coraz częściej jest ona obiektem badań oraz prac naukowych.

Studentom korzystającym z tych rozwiązań poza dostępem do programów na okres 30 dni przysługuje merytoryczne wsparcie pracowników firmy ProGea Consulting w dziedzinie obsługi udostępnionych narzędzi.

Programy, z których korzystać mogą studenci WGiSR UW to:

LP360   LP360 Advanced firmy QCoherent (więcej o aplikacji tutaj)

LIS   LiS Desktop firmy LASERDATA (więcej o aplikacji tutaj)

Więcej informacji o programie GeoSTART znajdą Państwo pod adresem – ProGea.pl – GeoSTART.

Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji prosimy o kontakt z dr Wojciechem Pokojskim (wpokojski@uw.edu.pl).

ArcGIS

ArcGIS

Wersje instalacyjne programu są dostępne na stronie portalu UW, po wybraniu odpowiedniej przegródki (wersji) w obrębie zakładki z oprogramowaniem dla studentów, tj. (wymaga logowania CAS/USOS):

serwis dla pracowników:

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/pracownik/ArcGIS

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/pracownik/ArcGIS_student

 

dla studentów

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/student/ArcGIS

 

Po otwarciu zakładki trzeba wybrać odpowiednią wersję, która ma być zainstalowana, a następnie pobrać odpowiednie pliki

Instalacja przebiega w sposób;

 1. ArcGIS Desktop (z zachowaniem zasad, jak niżej)
 2. Data Interoperability
 3. Rejestracja z poziomu ArcGIS Administratora (wszystkie programy – ArcGIS – arcgis administrator) – opisane poniżej.

Oprogramowanie można też pobrać ze strony Esri.com, pod warunkiem, że posiada się klucz jak wyżej oraz ma się konto ESRI Global Account.

Wersja instalacyjne ArcGIS są dostępna m.in. tutaj:

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-desktop-student-trial

 

Instalacja rozszerzenia DataInteroperability wymaga ściągnięcia instalatora, który jest w odrębnym pliku we wskazanej wyżej lokalizacji.

Przed instalacją nowej wersji trzeba odinstalować wersje starą. Używamy do tego programu deinstalacyjnego Esri, który jest na stronie z oprogramowaniem.

Kod autoryzuje wersję wersję 10.1 -10.x.x  ArcGIS!!!

Autoryzacja jest dokonywana z poziomu Desktop Administratora, po instalacji oprogramowania (start/programy/arcgis/ArcGIS administrator) – w lewym okienku panelu trzeba wybrać pozycję „Desktop”, a dalej w pojawiającym się okienku po prawej „advanced (Arcinfo) single use” a następnie poniżej: „autorize now” lub wariant, jak poniżej, zależnie od wersji.

W momencie autoryzacji (Programy- ArcGIS – ArcGIS Administrator) należy wybrać wariant: w wersji 10.x „ArcInfo single use” zamiast „ArcEditor single use”, w wersji 10.1-10.2 „ArcGIS Desktop Advanced (Single Use)”.

Poniżej instrukcja dotycząca instalacji w wariancie kiedy oprogramowanie jest pobierane ze strony ESRI (j.w.) z użyciem opcji autoryzacji klucza na stronie ESRI wraz z dostępem do pobrania oprogramowania instalacyjnego w wersji studenckiej ArcGIS 10.x.x (w wariancie językowym  angielskim). Wybór wersji oprogramowania decyduje o koniecznej wersji Microsoft Net Framework!

Instalacja wersji Desktop wymaga pobrania co najmniej takich plików instalacyjnych jak (dla wersji studenckiej):

 1. ArcGIS for Desktop (ArcMap)
 2. ArcGIS Data Interoperability for Desktop (ArcMap)
 3. Database Server (Desktop)
 4. ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows)

Oraz opcjonalnie

 1. ArcGIS Workflow Manager for Desktop (ArcMap)
 2. ArcReader
 3. ArcGIS Tutorial Data for Desktop

O ile prowadzący zaleci, możliwe jest również zainstalowanie wersji ArcGIS Pro, choć w tym przypadku konieczne jest posiadanie aktywnego konta ArcGIS Online, które można uzyskać od administratora licencji SITE ArcGIS w UW (Jerzy Lechnio, jrlechni@uw.edu.pl).

Instalacja ArcGIS Pro ( w wersji studenckiej) wymaga pobrania:

 1. ArcGlS Pro
 2. ArcGlS Pro Offline Help
 3. ArcGlS Pro NET
 4. ArcGlS Data Interoperability for Pro
 5. ArcGlS Pro Database Support

 

Poniżej informacja o wielkości plików w wersji studenckiej (wersja Pro – zielony, wersja desktop – niebieski):

ArcGIS Pro  Quick Start Guide 1.10 GB

ArcGIS Pro Offline Help  214.12 MB

ArcGIS Pro SDK for .NET  68.58 MB

ArcGIS Data Interoperability for Pro  657.12 MB

ArcGIS Pro Database Support  62.38 MB

ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install  1.21 GB

ArcGIS Coordinate Systems Data  987.64 MB

ArcGIS Desktop (ArcMap)  Install Guide 1,016.00 MB

ArcGIS Data Interoperability for Desktop (ArcMap)  816.64 MB

ArcGIS Data Reviewer for Desktop (ArcMap)  Install Guide 64.96 MB

ArcGIS Workflow Manager for Desktop (ArcMap)  Install Guide 43.97 MB

Database Server (Desktop)  Install Guide 352.71 MB

ArcReader  471.18 MB

 

Wersje pracowniecze są udostępnione jako pliki ISO, które mają spakowane wszystkie komponenty, nie ma wiec potrzeby pobierania kilku plików.

 

Założenie konta ESRI Global Account na stronie www.esri.com  jest rekomendowane (wymagane) gdyż ułatwia autoryzację programu. Ponadto daje możliwość uzyskania dostępu do zasobów Virtual Campus, co umożliwia wykonanie indywidualnych treningów (ćwiczeń).

Dostęp do zasobów Virtual Campus wymaga zgłoszenia do administratora lokalnego licencji ArcGIS Site lub koordynatora/administratora licencji SITE UW w celu uzyskania konta (przypisania użytkownika) w obrębie instytucji, czyli UW. W takim przypadku należy w/w koordynatorowi przesłać adres e-mail, jaki użytkownik wykorzystał w momencie rejestracji konta ESRI Global Account na stronie ESRI.

Lista dostępnych kursów w ramach licencji UW jest tu (dostęp wymaga logowania z użyciem loginu i hasła z konta ESRI Global Account): https://www.esri.com/training/catalog/search/

 

Poniżej kilka komentarzy dotyczących typowych problemów związanych z instalacją i autoryzacją oprogramowania.

Komentarz Esri do problemów z autoryzacją: Słyszałam o problemie studentów. Prawdopodobnie chodzi o to, ze założyli oni  konto Global Account, ale nie aktywowali swojego numeru rejestracyjnego. Należy to zrobić, klikając “Activate Now” na stronie: http://www.esri.com/software/landing_pages/arcgis/desktop-ed.html

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-desktop-student-trial

Na powyższej stronie mozna autoryzować kod (inna opcja w stosunku do klasycznej autoryzacji przez Desktop Administratora) Jeśli w czasie autoryzacji pojawi się  zwrotny kod błędu o numerze 7174, proszę się zastosować do instrukcji podanej pod adresem: http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/38499

Inne przydatne linki dotyczące autoryzacji i oprogramowania:

http://forums.arcgis.com/threads/48093-Student-License-Authorization-Issue-for-ArcGIS-10

http://resources.arcgis.com/content/arcgisdesktop/10.0/authorization

http://www.esri.ca/en_support/1458_4068.asp

http://www.esri.com/software/landing_pages/arcgis/desktop-ed.html  – strona pozwalająca na autoryzację na portalu ESRI(okienko po prawej)

Karta licencji ARCGIS

Pakiety statystyczne

SPSS

SPSS

Indywidualny numer aktywacyjny uzyskuje się od lokalnego administratora licencji SPSS (jrlechni@uw.edu.pl), po uprzednim złożeniu karty rejestracyjnej i jej osobistym uwierzytelnieniu (karta rejestracyjna). W razie problemów technicznych z powyższym oprogramowaniem prosimy o kontakt z Mariusz Porczek (mt.porczek@uw.edu.pl).

 

Obrazy plików instalacyjnych:

SPSS 24 (PS IMAGO 4)

SPSS 23 (PS IMAGO 3)

 

Wydawanie licencji dla pracowników

SPSS lub karta rejestracyjna

 

Pomoc techniczna

W razie problemów technicznych z powyższym oprogramowaniem prosimy o kontakt z działami wsparcia producentów:
http://www.predictivesolutions.pl/pvss/kontakt.html – w przypadku SPSS 21

STATISTICA

Statistica

Drogi Użytkowniku Licencji STATISTICA dla UW

Otrzymanie licencji wymaga wypełnienia i przesłania akceptacji licencji do wydziałowego koordynatora licencji – Jerzy Lechnio (pok. 304), e-mail: jrlechni@uw.edu.pl

Link do pliku akceptacji licencji (Akceptacja licencji OGU.xlsx) znajduje się na niniejszej stronie.

Wraz kluczami autoryzacyjnymi STATISTICA otrzymasz również linki do pobrania oprogramowania.

Najnowsza STATISTICA w wersji 13.3 zawiera poza głównym modułem oprogramowania również zestawy analityczne: Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Mapy.

Po pobraniu pliku archiwum (w formacie ZIP) zawarte w nim pliki należy rozpakować do dowolnie wybranego katalogu na dysku i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tutaj. W trakcie instalacji należy wskazać plik licencyjny interesującego Państwa zestawu.

Instalacja Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Zestawu Mapy

Po instalacji dodatku, podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać plik License.xml . (Plik zostanie przesłany wraz z kluczami autoryzacyjnymi).

Dokumentacja Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Zestawu Mapy zostanie udostępniona ze strony portalu UW w momencie uzyskania licencji.

Instrukcje instalacji znajdują się na stronie portalu UW lub można je pobrać ze strony WGSR. Informacja o dostępie zostanie przesłana wraz z licencją lub można odpowiednie instrukcje pobrać ze strony WGSR.

Karta rejestracyjna

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/waD9600uw.php

Uwaga: Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.

Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji i pomocy technicznej proszę o kontakt z działem technicznym StatSoft Polska: e-mail: tech@statsoft.pl, tel. 12 428 43 00.