Źródła danych

Zasoby GIS

 
Geoportale

Google Maps -mapa i zdjęcia satelitarne świata, natężenie ruchu POBIERZ
Geoportal.gov.pl – ortofotomapy Polski, kataster POBIERZ
Geoportal miasta Warszawy – zdjęcia historyczne, infrastruktura, ceny nieruchomości POBIERZ
Wikimapia – baza obiektów POBIERZ
Lasy państwowe – zagrożenie pożarowe POBIERZ
Państwowy Instytut Geologiczny – geologia Polski POBIERZ
Strateg GIS – wizualizacja danych GUS POBIERZ
Mojapolis – mapy i dane tematyczne POBIERZ
Zbiory shapefile
GADM – mapy konturowe podziału administracyjnego krajów świata POBIERZ
OSM – pełne zasoby OpenStreetMap POBIERZ
CODGiK – podział administracyjny Polski, Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych POBIERZ
World map – wyszukiwarka warstw tematycznych z możliwością pobrania POBIERZ
CORINE Land Cover – użytkowanie powierzchni ziemi w Europie POBIERZ
Zbiory statystyczne
Portal BDL GUS – statystyka Polski POBIERZ
Dane po warszawsku – zbiory dotyczące Warszawy POBIERZ
Eurostat – dane statystyczne Europy POBIERZ
FAO – zbiory hydrologiczne POBIERZ
Zasoby WFS
GIOŚ – ochrona przyrody w Polsce POBIERZ
Skany map i zdjęcia satelitarne
Mapster – kolekcja skanów map Europy POBIERZ
SRTM – cyfrowy model terenu świata POBIERZ