USOS

 Strona główna USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

 USOSweb – Rejestracja żetonowa (rejestrowanie się na przedmioty)

 USOS-ownia (pomoc dla USOSweb)

 It-USOS (dodatkowe usługi USOS: Business Intelligence, Planista, System rezerwacji sal itp.)

Informacje o projektach USOS i innych projektach współpracujących z USOS mieszczą się na stronie: Systemy USOS

System Plagiat

Szczegółowe informacje o Systemie Antyplagiatowym znajdują się na stronie portalu UW.

UWAGA !!!

Założenie i aktywowanie konta
Przed skorzystaniem z Systemu Antyplagiatowego należy:

1. Założyć  i aktywować (o ile jeszcze nie jest posiadane) konto pocztowe na serwerze uw.edu.pl   (dodaj.google.uw.edu.pl).

2. Zapoznanać się z instrukcją dostępu do serwisu PLAGIAT !!! oraz instrukcją korzystania z systemu PLAGIAT.

 Strona serwisu Plagiat
 Instrukcja użytkownika systemu PLAGIAT
 Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu PLAGIAT
 Opracowanie nt,, naruszania praw autorskich’’

 

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac dyplomowych znajduje się na stronie: APD

E-learning WGiSR

Zasady korzystania z platformy E-learning

  • Platforma E-Learning pełni rolę wspomagającą różne zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Kursy przeznaczone są dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Konto użytkownika na Platformie można założyć samodzielnie.
  • Konto przypisane jest tylko do jednej osoby.
  • Zakładający konto powinien podać prawdziwe dane pozwalające na identyfikację. Konta użytkowników, którzy zmienią swój profil maskując swoje imię i nazwisko, będą zablokowane (zasadą funkcjonowania platformy jako narzędzia wspomagania zajęć jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez pracowników w sposób jawny, analogicznie do zajęć w trybie stacjonarnym).
  • Nadawaniem uprawnienień do administrowania danym kursem oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy.
  • Część Prowadzących zajęcia zdecydowało się na zamknięcie swoich kursów dla gości. Użytkownicy mają dostęp do kursów tylko po podaniu klucza (hasła).
  • Klucz dostępu do kursu ustala i podaje studentom Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
  • Zasoby umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest zabronione.
  • Wszelkie problemy, uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem Platformy E-Learning proszę zgłaszać administratorowi Platformy, email: psip.el@uw.edu.pl

Platforma E-learning mieści się pod adresem:  E-learning WGiSR