Plany zajęć i programy studiów

 

Plany zajęć

semestr zimowy 2018/19 (2018Z)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

2 rok 
Specjalności:

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

  • 2 rok
  • 3 rok

 

semestr letni 2018/19 (2018L)

Kierunek GEOGRAFIA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
geografia społeczno-ekonomiczna:

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 1 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 2 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 3 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 1 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 2 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

  • 1 rok, specjalność: urbanistyka i rewitalizacja
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 2 rok, specjalność: urbanistyka i regionalistyka
przedmioty obowiązkowe

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

Programy Studiów

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA