Plany zajęć i programy studiów

 

Plany zajęć

Kierunek GEOGRAFIA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 1 rok – przedmioty obowiązkowe
  • 2 rok – przedmioty obowiązkowe
  • 3 rok (specjalność geografia fizyczna stosowana) – przedmioty obowiązkowe i przedmioty specjalności do wyboru
  • 3 rok (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna stosowana) – przedmioty obowiązkowe i przedmioty specjalności do wyboru
  • 3 rok (specjalność geoinformatyka) – przedmioty obowiązkowe i przedmioty specjalności do wyboru
  • Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

2 rok 
Specjalności:

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

2 rok 
Specjalności:

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

  • 2 rok
  • 3 rok

 

Programy Studiów

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA