Plany zajęć i programy studiów

 

Plany zajęć

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok
Specjalności:

2 rok 
Specjalności:

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

  • 2 rok
  • 3 rok

 

Programy Studiów

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA