Praktyki zawodowe

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dr Magdalena Fuhrmann

Dyżury w pokoju nr 103 (obok sali wykładowej nr 102)

Dokumenty praktyk zawodowych można również zostawić w Dziekanacie na nazwisko “Fuhrmann”.

Zapraszam do kontaktu mailowego: fuhrmann.praktyki@gmail.com (na większość wiadomości staram się odpowiadać najpóźniej w ciągu 24h)

 
INFORMACJE OGÓLNE

GEOGRAFIA – STUDIA I STOPNIA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem specjalnościowym, opcjonalnym.

GEOGRAFIA – STUDIA II STOPNIA: student studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ma możliwość odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyka zawodowa jest dla studentów przedmiotem opcjonalnym.

GOSPDARKA PRZESTRZENNA: student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Praktyki zawodowe odbywają się w szóstym semestrze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Zmiana terminu praktyki możliwa jest, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób odbyć praktyki, jak się do nich przygotować zapraszam do zapoznania się z materiałem: Praktyki zawodowe “krok po kroku”

Poniżej znajdują niezbędne dokumenty i informacje

1. Dokumenty dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:

 2. Dokumenty dla studentów kierunku geografia:

3. Dokumenty dla studentów (wspólne):

4. Instytucje, w których studenci najczęściej odbywali praktyki zawodowe