Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2020 roku

1. W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia (4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za 5 ECTS.

2. W trakcie toku studiów II stopnia (4 semestry), każdy student musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć niektórych specjalności na kierunku Geografia są przedmioty prowadzone w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane poza Wydziałem (przedmioty innych jednostek UW).

I stopnia

Geografia 
(przez pierwsze trzy semestry program zajęć jest wspólny dla wszystkich studentów, od czwartego semestru oprócz zajęć wspólnych studenci wybierają przedmioty zgodnie z zadeklarowane przez siebie ścieżką)

II stopnia

Geografia, specjalności:


Zajęcia poza programem studiów – BLOK PEDAGOGICZNY

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku

1. W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia (4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za 5 ECTS.

2. W trakcie toku studiów II stopnia (4 semestry), każdy student musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć niektórych specjalności na kierunku Geografia są przedmioty prowadzone w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane poza Wydziałem (przedmioty innych jednostek UW).

I stopnia

Geografia
(przez pierwsze trzy semestry program zajęć jest wspólny dla wszystkich studentów, od czwartego semestru oprócz zajęć wspólnych studenci wybierają przedmioty zgodnie z zadeklarowane przez siebie ścieżką)

II stopnia

Geografia, specjalności:


Zajęcia poza programem studiów – BLOK PEDAGOGICZNY

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2018 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Geografia
(przez pierwsze trzy semestry program jest wspólny dla wszystkich studentów, od czwartego semestru następuje podział na specjalności)

II stopnia

Geografia, specjalności:


Zajęcia poza programem studiów – BLOK PEDAGOGICZNY

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2017 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Geografia
(przez pierwsze trzy semestry program jest wspólny dla wszystkich studentów, od czwartego semestru następuje podział na specjalności)

II stopnia

Geografia, specjalności:


Zajęcia poza programem studiów – BLOK PEDAGOGICZNY

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2016 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Geografia
(przez pierwsze trzy semestry program jest wspólny dla wszystkich studentów, od czwartego semestru następuje podział na specjalności)

II stopnia

Geografia, specjalności:


Zajęcia poza programem studiów – BLOK PEDAGOGICZNY