Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2017 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna,

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2016 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

Gospodarka przestrzenna,

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2015 roku

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

Geografia

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalność

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2014 roku

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalność

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalność

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

 

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalność

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011 roku