Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2020 roku 

1. W trakcie toku studiów musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za 5 ECTS. W ofercie przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się przedmioty z tego obszaru.

2. W trakcie toku studiów (6 semestrów) każdy student studiów I stopnia musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk przyrodniczych za 5 ECTS. W ofercie przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się przedmioty z tego obszaru.

3. Każdy student studiów II stopnia musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku

1. W trakcie toku studiów musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za 5 ECTS. W ofercie przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się przedmioty z tego obszaru.

2. W trakcie toku studiów (6 semestrów) każdy student studiów I stopnia musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk przyrodniczych za 5 ECTS. W ofercie przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się przedmioty z tego obszaru.

3. Każdy student studiów II stopnia musi zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2018 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2017 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2016 roku

W trakcie toku studiów I stopnia (6 semestrów) oraz studiów II stopnia(4 semestry) każdy student musi zaliczyć zajęcia z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS.

Każdy student studiów II stopnia musi również zaliczyć zajęcia prowadzone w języku obcym na poziomie B2+ (za 3 ECTS). W ofercie zajęć do wyboru (każdej specjalności) jest przedmiot prowadzony w języku angielskim. Można również wybrać zajęcia tego typu oferowane na innej specjalności, lub poza Wydziałem (na UW).

I stopnia

Gospodarka przestrzenna

II stopnia

Gospodarka przestrzenna, specjalności: