Środowisko Morza Bałtyckiego – The Baltic University

Kurs oferowany przez nasz Wydział przedstawia wielodyscyplinarne badania warunków środowiskowych obszaru Morza Bałtyckiego od Zatoki Botnickiej na północy, poprzez Bałtyk Właściwy, aż po Kattegat oraz zlewisko Bałtyku. Główny nacisk położono na ochronę środowiska naturalnego Bałtyku.

Kurs dostarcza ogólnej wiedzy na temat środowiska Bałtyku, a także umożliwia zapoznanie się z tematami, które są ważne dla zrozumienia funkcjonowania i poprawy stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego. Przygotowuje studentów do przedstawiania problemów ochrony środowiska we właściwym kontekście społecznym. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Polska wersja publikacji „The Baltic Sea Environment”

Tytuł tomu pliki do pobrania
Zeszyt 1. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego POBIERZ
Zeszyt 2. Życie w Bałtyku
Zeszyt 3. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego
Zeszyt 4. Historia Regionu Bałtyckiego
Zeszyt 5. Emisje przemysłowe i zanieczyszczenia toksyczne
Zeszyt 6. Toksykologia – wpływ zanieczyszczeń na środowisko
Zeszyt 7. Ekonomia i prawo – Ochrona środowiska w Regionie Bałtyckim
Zeszyt 8. Polityka ochrony środowiska w współpraca w regionie Bałtyku
Zeszyt 9. Gospodarka wodno-ściekowa w regionie Bałtyku
Zeszyt 10. Perspektywa społeczeństwa zrównoważonego