Strona Biura Spraw Studenckich UW

Regulaminy

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005 r.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 7.07.2015 r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 22.04.2015 r. obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 17.04.2014 r. obowiązujący studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dn. 18.10.2006 r.

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW  z dn. 23.06.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na WGSR

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.06.2012 r.

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 18.06.2014 r.

Formularze

Karta obiegowa