Strona Biura Spraw Studenckich UW

Regulaminy

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

***

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW  z dn. 23.06.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na WGSR

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.06.2012 r.

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 18.06.2014 r.

Formularze

Karta obiegowa