Regulamin WGSR UW

Uchwała nr 54/2018 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze jednostki 

Uchwała nr 53/2018 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia katedr wraz z jednostkami podległymi 

Uchwała nr 105/2017 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie likwidacji Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Instytucie Geografii Fizycznej oraz utworzenia Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi

Uchwała nr 43/2017 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Geografii Fizycznej w Katedrę Geografii Fizycznej

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668, z dn. 30 sierpnia 2018 r.)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 190)  – od 1 października 2019 r.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 7 lipca 2015 r. (Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 lipca 2015 r.) – do 30 września 2019 r.

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

Regulamin Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Strategia rozwoju WGSR na lata 2015-2025

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WGSR UW

Koncepcja kształcenia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW z dn. 23.06.2015 r.