System Identyfikacji Wizualnej WGSR UW

System Identyfikacji Wizualnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego składa się ze Specyfikacji Logo WGSR UW (Załącznik 1), Księgi Znaku UW (Załącznik 2) oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej UW (Załącznik 3).
Załącznik 1Specyfikacja
Załącznik 2Księga Znaku UW
 

Logo do pobrania

Logo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego to znak graficzny stylizowanej Warszawskiej Syrenki na tle globusa (wersja podstawowa), uzupełniony o napis polski lub angielski umieszczony z prawej strony znaku (wersja pełna). Przy ciemnych jednolitych tłach zaleca się stosowanie wersji w kontrze. Należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości logo od innych elementów graficznych, zgodnie ze specyfikacją. Wytyczne dotyczące wersji kolorystycznych oraz czcionki podano w specyfikacji.

Logo jest własnością Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i zgodę na jego użyczenie wydaje Dziekan WGSR UW lub upoważniona przez niego osoba.

Wersja podstawowa

 

Wersja podstawowa w kontrze

 

Wersja pełna

 
POBIERZ (PL) (EN)

Wersja pełna w kontrze

 
POBIERZ (PL) (EN)

Logo stulecia geografii na UW

 
POBIERZ (PL)

Logo czterdziestolecia WGSR

 
POBIERZ (PL)