Zarządzenia Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane w Dzienniku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (link)

 

DECYZJE

2019

 DECYZJA Dziekana nr 4/2019  z dn. 08.07.2019 r. w sprawie dnia wolnego – 16 sierpnia 2019 r.

 DECYZJA Dziekana nr 3/2019  z dn. 30.05.2019 r. w sprawie dnia wolnego – 21 czerwca 2019 r.

 DECYZJA Dziekana nr 2/2019  z dn. 23.04.2019 r. w sprawie dnia wolnego – 2 maja 2019 r.

 DECYZJA Dziekana nr 1/2019  z dn. 9.04.2019 r. w sprawie dnia wolnego – 19 kwietnia 2019 r.

ARCHIWUM

2017

 DECYZJA Dziekana nr 10  z 6.12.2017 w sprawie godzin dziekańskich  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w dniu 20 grudnia  2017 roku

 DECYZJA Dziekana nr 9  z 26.10.2017 w sprawie godzin dziekańskich  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w dniu 2 listopada  2017 roku

 DECYZJA Dziekana nr 8  z 18.10.2017 w sprawie godzin dziekańskich  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w dniu 14 listopada  2017 roku

 DECYZJA Dziekana nr 7  z 02.10.2017 w sprawie godzin dziekańskich  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w dniu 17 listopada  2017 roku

 DECYZJA Dziekana nr 6 z 30.08.2017 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w dniu 2 października 2017 roku

DECYZJA Dziekana nr 5 z 12.06.2017 w sprawie zamknięcia budynku WGSR UW w dniu 16 czerwca 2017 roku

DECYZJA Dziekana nr 4 z 24.04.2017 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych (2 maja br. – dzień dziekański)

DECYZJA Dziekana nr 3 z 12.04.2017 w sprawie otwarcia gmachu budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniach 13-14 kwietnia 2017 roku

 DECYZJA Dziekana nr 2 z 07.04.2017 w sprawie zamiany zajęć w celu wyrównania liczby dni tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

 DECYZJA Dziekana nr 1 z 21.03.2017 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej WGSR UW

2016

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie godzin pracy 25 marca br. na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 2 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez pracowników wchodzących w skład Kolegium Elektorów WGSR UW

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia z zajęć dydaktycznych w dniu 21 kwietnia 2016 roku w godzinach 15.00-16.30 studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów WGSR UW

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 27 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 31 października 2016 roku

 ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 4 października 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR w dniu 21 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 11 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów WGSR UW

ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 23 grudnia 2016 roku  na   WGSR

ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie skróconego dnia pracy w dniu 30 grudnia 2016 roku  na  WGSR

2015

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz delegowania dodatkowych studentów do komisji stypendialnej.

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie skróconego dnia pracy

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie dnia wolnego

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji stypendialnej na rok akdemicki 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie stosowania przelicznika 1,5 do zrealizowanej liczby godzin regularnych

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 3 grudnia 2015 roku w  sprawie godzin dziekańskich na WGSR

ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 15 grudnia 2015 roku w  sprawie dnia wolnego na WGSR