Kierownik  Dziekanatu: mgr Marta Szymaniak

Dane kontaktowe:

tel.  (22) 5521509 (studia stacjonarne)

tel.  (22) 5520630 (studia niestacjonarne)

e-mail: dziekanat.wgsr@uw.edu.pl

Zespół

 Rodzaj studiów

 Imię i Nazwisko

Nr pokoju

 Telefon

 Studia stacjonarne I stopnia – geografia  mgr Ewa Kiczyńska Stępień  11  (22) 5520660
 Studia stacjonarne I stopnia – gospodarka przestrzenna  Dominika Macioch  11 (22) 5520660
 Studia stacjonarne II stopnia –  geografia. Program MOST  mgr Agata Paszyńska  11 (22) 5521509
 Studia stacjonarne II stopnia – gospodarka przestrzenna  Dominika Macioch  11 (22) 5520660
 Studia niestacjonarne mgr Barbara Padzińska  10  (22) 5520630

 

Godziny pracy dziekanatu

Studia stacjonarne (pok. 11)

 

Studia niestacjonarne (pok. 10)

 Dzień  Godziny  Dzień  Godziny
 Poniedziałek  9:30 – 13:30  Poniedziałek  9:00 – 14:00
 Wtorek  9:30 – 13:30  Wtorek  9:00 – 14:00
 Środa  9:30 – 13:30  Środa  9:00 – 14:00
 Czwartek  9:30 – 13:30  Czwartek  nieczynny
 Piątek  nieczynny  Piątek  9:00 – 14:00
 Sobota  9:00 – 13:00 (w terminach zjazdów)

 

Dyżury prodziekana

 Prodziekan ds. studenckich  Dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska  Poniedziałek 9:30 – 11:30

Czwartek 9:30 – 11:30