Zespół:

dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. UW
Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą
dr Anna Dudek
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału
dr Paulina Pokojska
Koordynator do spraw Mobilności
mgr Wojciech Doroszewicz
Koordynator Sekcji Współpracy z Zagranicą
Nr. pokoju: 4
telefon: +48 22 55-23-253