Zespół:

Anna Marchwińska-Sławińska – sprawy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Joanna Szczęsna – sprawy pracowników naukowych

pokój: 119

tel.  (22) 5520631

e-mail. globus@uw.edu.pl