Pracownicy Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

Tomasz Biernacki
Semestr zimowy
Semestr letni
Tomasz Cuper
Semestr zimowy
Semestr letni
Anna Dudek
Semestr zimowy

 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Planistyczne koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych
 • Problemy społeczno-kulturowe krajów arabskich (Arabistyka)
 • Rozwój regionalny w dobie globalizacji
 • Wprowadzenie do pracy naukowo-badawczej

Semestr letni

 • Geografia turystyczna krajów arabskich
 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Kultura i społeczeństwo w dobie globalizacji
 • Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich
 • Proseminarium licencjackie
 • Seminarium licencjackie II
 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
 • Zagospodarowanie obszarów chronionych
Karolina Dudek
Semestr zimowy

 • Rozwój regionalny i polityka regionalna

Semestr letni

 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Krzysztof Górny
Semestr zimowy
Semestr letni
Barbara Jaczewska
Semestr zimowy

 • Geografia społeczna
 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
 • Planowanie strategiczne w krajach UE
 • Planowanie strategiczne w UE
 • Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze

Semestr letni

 • Contemporary migration – social and economic consequences (ERASMUS)
 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Obszary zurbanizowane
 • Planowanie strategiczne w UE
Marta Kaniowska
Semestr zimowy
Semestr letni
Izabella Łęcka
Semestr zimowy

 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
 • Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
 • Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzenne
 • Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
 • Rozwój regionalny w dobie globalizacji
 • Seminar in Human Geography (ERASMUS)

Semestr letni

 • Geografia ekonomiczna a problemy globalne
 • Geografia medyczna
 • Geography of the World (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Proseminarium licencjackie
 • Seminarium licencjackie II
 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
 • Zagadnienia społeczno-kulturowe państw arabskich (dzienne)
 • Zagadnienia społeczno-kulturowe państw arabskich (wieczorowe)
Natalia Łukasiewicz
Semestr zimowy
Semestr letni

 • Geography of the World (ERASMUS)
Jerzy Makowski
Semestr zimowy

 • Geografia regionalna
 • Geografia regionalna (1 rok)
 • Pracownia specjalizacyjna II
 • Regionalizmy we współczesnym świecie
 • Seminarium licencjackie I
 • Seminarium magisterskie I
 • Seminarium magisterskie III

Semestr letni

 • Globalizacja a środowisko przyrodnicze
 • Globalne problemy środowiskowe – wybrane zagadnienia
 • Pracownia specjalizacyjna IKR III
 • Proseminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie II
 • Seminarium magisterskie IV
Joanna Miętkiewska-Brynda
Semestr zimowy
Semestr letni
Michał Orleański
Semestr zimowy
Semestr letni
Magdalena Piskorek
Semestr zimowy
Semestr letni
Marcin Solarz
Semestr zimowy

 • Geografia cywilizacji
 • Geografia polityczna Polski (dla niegeografów)
 • Geography of Poland (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
 • Miasto, procesy rozwoju przestrzennego
 • Seminar in Human Geography (ERASMUS)

Semestr letni

 • Geografia polityczna
 • Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
 • Geography of Poland (ERASMUS)
 • Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
 • Konflikty międzynarodowe
 • Miasto, procesy rozwoju przestrzennego
 • Procesy rozwoju miast
 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Katarzyna Tomasik
Semestr zimowy
Semestr letni

 • Geografia polityczna
 • Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
Krzysztof Trzciński
Semestr zimowy
Semestr letni
Andrzej Walewski
Semestr zimowy

 • Geografia regionalna
 • Geografia regionalna (1 rok)
 • Seminarium magisterskie III

Semestr letni

 • Seminarium magisterskie IV
 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Marta Werka
Semestr zimowy

 • Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
 • Rozwój regionalny i polityka regionalna

Semestr letni

Małgorzata Wojtaszczyk
Semestr zimowy
Semestr letni

 • Geografia polityczna
 • Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
 • Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej