Dyżury pracowników zakładu w okresie 1.07-30.09.2018 roku będą się odbywały

w terminach uzgodnionych za pośrednictwem poczty elektronicznej.