Zakład Geografii Politycznej i Historycznej
Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

ul. Krakowskie Przedmieście 30

pokój 201

tel. (0-22) 55 23 242, (0-22) 55 23 243

pokój 203a

tel. (0-22) 55 20 647

Zakład Geografii Politycznej i Historycznej jest jednostką naukową w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Interdyscyplinarność zespołu i kompetencje jego pracowników pozwalają objąć badaniami cały świat i szeroką gamę jego problemów. Pracownicy Zakładu podejmują badania z zakresu geografii politycznej (w tym geografii wyborczej), geopolityki, geografii społecznej, geografii historycznej i toponomastyki.