Pracownia Miejska

O nas

Pracownia Miejska jest jednostką naukową wchodzącą w skład Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem jednostki jest dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Zespół

Imię i Nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr Sylwia Dudek-Mańkowska [www] [email] (22) 5520648
dr Mirosław Grochowski [www] [email] (22) 5521512
mgr Tomasz Zegar [www] [email] (22) 5521512