Historia

Początki nauczania geografii na uniwersytecie sięgają XIX w., jednak formalnie rzecz biorąc studia geograficzne w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły się w 1918 r. wraz z utworzeniem Zakładu Geograficznego. W 1938 r. powołano Zakład Antropogeografii (Antropogeograficzny) na Wydziale Humanistycznym. Połączenie obu zakładów na początku lat 50. ubiegłego wieku doprowadziło do utworzenia Instytutu Geograficznego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Siedzibą Instytutu stał się odbudowany pałac Uruskich-Czetwertyńskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Instytut Geograficzny usamodzielnił się w 1969 r., a w 1977 r. po połączeniu z Instytutem Afrykanistycznym (powstałym w 1962 r.) przekształcono go w Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym dziekanem został prof. Zdzisław Mikulski, później funkcję tę pełnili prof. prof. Bolesław Dumanowski, Andrzej Richling, Urszula Soczyńska, Maria Skoczek i Andrzej Lisowski. Prodziekanami było 17 osób.

Obecnie zespół dziekański tworzą prof. dr hab. Maciej Jędrusik oraz dr hab. Wojciech Solarz prof. UW (sprawy osobowe i współpraca z zagranicą), dr Sylwia Dudek-Mańkowska (finanse i badania naukowe), dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska (sprawy studenckie).

Więcej o historii wydziału można przeczytać w opracowaniach:

Andrzej Richling, 2016, Geografia, (w:) Wróblewski A.K, Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, Monumeta Universitatis Varsoviensis. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Andrzej Richling, Andrzej Ciołkosz, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Kazimierz Kuciński, 2008, Historia geografii polskiej, PWN, s. 337-375

 

Kierownicy i Dziekani w latach 1918-2016