Kontakt

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Sprawy studenckie:
Tel: +48 22 5520660 (studia stacjonarne)
Tel: +48 22 5520630 (studia niestacjonarne)
E-mail: dziekanat.wgsr@uw.edu.pl
Sekretariat Dziekana:
Tel: +48 22 5520631
Fax: 22 5521521
E-mail: globus@uw.edu.pl
Wykaz najważniejszych adresów mailowych oraz telefonów WGSR
Kinga Rucińska - Dyrektor Adm. kingar@uw.edu.pl 225520742
Sekretariat Dziekana globus@uw.edu.pl 225520631
Dziekanat dziekanat.wgsr@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Sekcja Ekonomiczno-Finansowa magdad@uw.edu.pl; ae.berlinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych nauka.wgsr@uw.edu.pl; u.nikitin@uw.edu.pl 225520634
Sekcja Współpracy z Zagranicą j.skrzypczuk@uw.edu.pl 225521519
Sekcja Umów i Zamówień Publicznych zp.wgsr@uw.edu.pl; jrlechni@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Mazowiecki Ośrodek Geograficzny mog.wgsr@uw.edu.pl 504114114
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej mjjankow@uw.edu.pl; mt.porczek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Biblioteka i Wydawnictwa biblioteka.wgsr@uw.edu.pl 225520677, 225520625; 225520649
 
Katedra Geografii Fizycznej elwiraz@uw.edu.pl 225520645
Zakład Geoekologii ewa.mierzwiak@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Zakład Geomorfologii  e.smolska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Zakład Hydrologii jsuch@uw.edu.pl 225520635
Zakład Klimatologii k.leziak@uw.edu.pl 225520645
Laboratorium Analiz Środowiskowych k.zaremba5@student.uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego ikr@uw.edu.pl; aturek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji aleksandra.korpysz@uw.edu.pl 225520500
Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej akomornicka@uw.edu.pl 225520650
Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Zakład Geografii Regionalnej Świata jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Pracownia Geografii Politycznej i Historycznej jmietkie@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Pracownia Edukacji Geograficznej bkicinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy

Dane kontaktowe pracowników WGSR znajdują się w Zakładce Wydział > Pracownicy i doktoranci